Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als parochie mogen we terugzien op een goed bezochte Sint Annaviering afgelopen zondag in de Gummaruskerk en later een door velen bekeken processie. We zijn zeer dankbaar als parochiebestuur en pastoraal team naar allen toe die deze mooie viering en processie mogelijk hebben gemaakt. Het thema van deze Sint Annadag was Verbinding. De deelnemers aan de processie kregen een bedankkaartje met daarop een aansprekend gebed, door vicaris Paul Verbeek samengesteld, dat we regelmatig kunnen bidden:

“God, veel mensen zoeken naar verbinding met elkaar om vreugde en verdriet te delen. Immers gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Uw Zoon Jezus weet als geen ander mensen te binden en te verbinden met elkaar en met U. Hij heeft hiervoor zijn leven gegeven. U heeft Hem doen opstaan uit de dood. Door Hem delen wij in het Nieuwe Verbond met U. Wij mogen altijd met U in verbinding staan. Daarom vragen wij U: Help ons alles wat echte verbinding in de weg staat te overwinnen zoals: jaloezie, achterdocht, concurrentie. Leer ons bij ruzie de eerste stap te zetten naar de ander. Mogen we zo uw mensen worden, die zoals Jezus mensen willen binden en verbinden met elkaar en met U. Amen.”

pastoor Hans de Kort

(On)vrede en nu?

(On)vrede en nu?

Dit is het thema van de Vredesviering aanstaande zaterdag 23 september om 19.00 uur in de Vredeskerk in Steenbergen.

In deze Woord- en Communieviering wordt er door middel van gebed en zang stilgestaan bij de (on)vrede in de wereld. De muzikale invulling wordt verzorgd door het koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans, voorganger is pastoraal werkster Lenie Robijn.

Sint Annaviering en -processie

Er is al publiciteit gegeven aan de Sint Annaviering die zondag 17 september 2023 om 10.00 uur begint in de Gummaruskerk en aan de processie die om 14.00 uur begint bij de Gummaruskerk. Vorig jaar ging de processie niet door. Nu gezien de weersverwachting wel. En de werkgroep wilde de processie ook weer vooraf laten gaan door één centrale viering in de parochie. En dat was een goed idee, want in die Sint Annaviering vieren we de verbondenheid in Christus met God en met elkaar als parochianen van de hele gemeente Steenbergen. Alle inwoners van onze gemeente zijn welkom bij deze viering. Hoofdcelebrant in de viering is wederom vicaris Paul Verbeek die als oud-inwoner van Steenbergen steeds een bijzondere band blijft voelen met onze parochie. In de processie brengen we als het ware het christelijke geloof in beelden, symbolen, muziek en voordrachten naar buiten, niet om ermee te pronken, maar om de mensen die ernaar kijken te brengen tot bezinning op die belangrijke vragen die eigenlijk heel de mensheid zich wel stelt: waartoe zijn wij op aarde en waar ligt de uiteindelijke bestemming van de mens? Zo past een processie ook in een missionaire kerk. Van harte welkom aan alle inwoners van Steenbergen en omstreken, bij de dienst en/of de processie.

pastoor Hans de Kort

Alpha

Alpha

Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet. En met die letter wordt al sinds vele jaren een cursus aangeduid waarin de eerste beginselen van het christelijk geloof worden bestudeerd. Eigenlijk is het woord cursus niet het juiste woord. Want Alpha richt zich niet alleen op leren en op het verstand, maar wil de hele mens betrekken in een proces van groeien in het geloof en tevens in de band met elkaar als deelnemers aan deze bijeenkomsten. Daarom begint men met een maaltijd om elkaar op een ontspannen manier al wat beter te leren kennen. Dan volgt er een inleiding over het geloof waarin basisvragen aan de orde komen: wat is geloven, wie is Jezus Christus, wat betekent bidden?
Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Op zondag 10 september aanstaande vindt de inzegening plaats van de herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat. Zoals velen weten is deze kapel door een storm grotendeels verwoest. Meteen daarna kwamen er vragen van mensen uit Lepelstraat en uit de verre omgeving of deze kapel niet herbouwd kon worden. Velen gaven al spontaan geld om de herbouw te bekostigen. Mede door deze gulle gevers en door verzekeringsgeld bleek het haalbaar om de kapel weer ten volle op te bouwen. Door de inzet van een bedrijf en van vrijwilligers staat er nu weer een mooie kapel. We zijn als parochie heel dankbaar naar allen die de herbouw mogelijk gemaakt hebben. Op 10 september beginnen we om 14.00 uur met een eucharistieviering in de H. Antonius van Paduakerk, waarna we naar de kapel gaan die wordt ingezegend.

Lees meer…

Inwijding herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat

Inwijding herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat

In september vorig jaar viel er een boom op de Antoniuskapel naast de H. Antonius van Paduakerk (Kerkstraat 53) in Lepelstraat. Van het gebouwtje bleef niet veel over: de muren en ramen waren kapot, alles was ontwricht. Al snel kwam er een inzamelingsactie op gang voor de herbouw van de kapel. Een klein jaar later is de herbouw voltooid.

Op zondag 10 september 2023 wordt de herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat opnieuw ingewijd. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats om 14.00 uur met een eucharistieviering in de H. Antonius van Paduakerk, waarna de kapel zal worden ingewijd. De voorgangers zijn pastoors Hans de Kort en Wiel Wiertz. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

Sint Annaprocessie en parochiële viering

Sint Annaprocessie en parochiële viering

Helaas moest de vorig jaar geplande Sint Annaprocessie vanwege de weersomstandigheden worden afgelast. Maar dit jaar rekent de organisatie erop dat deze bijzondere processie wel doorgang kan vinden. De groots opgezette processie trekt op zondag 17 september 2023 vanaf 14.00 uur door de straten van Steenbergen. De processie vertrekt vanaf de Gummaruskerk en gaat via Westdam, Kromme Elleboog, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kruispoort, Binnenvest en Oostdam weer terug naar de kerk.

Om 10.00 uur is er een parochiële viering in de st. Gummaruskerk, met voorgangers vicaris Paul Verbeek, pastoors Hans de Kort en Hans van Geel en pater Bertus van Schaik. Deze viering zal rechtstreeks uitgezonden worden door de SLOS. Hierdoor vervalt de zaterdagviering van 16 september.

De Kananese vrouw

De Kananese vrouw

Deze week klonk in het evangelie het verhaal van de Kananese vrouw (Matteüs 15,21-28). Het verhaal zal niet iedereen gelijk wat zeggen, maar zij is één van de mensen die voor een beslissende ommekeer in het optreden van Jezus heeft gezorgd. Haar vasthoudendheid om genezing voor haar dochter te vinden, maakt indruk. Zij laat zich niet zomaar aan de kant zetten, maar komt met goede argumenten om Jezus te overtuigen dat ook haar dochter het waard is om genezen te worden. Ondanks het feit dat de vrouw en haar dochter van ‘over de grens’ zijn. Dat wil zeggen niet behorend tot de mensen waartoe Jezus zich in eerste instantie richt. Ook in onze tijd zijn er mensen in ons land die van ‘over de grens zijn’. Lees meer…

Boekenmarkt in de Gummaruskerk

Boekenmarkt in de Gummaruskerk

Op vrijdag 1 september en zaterdag 2 september 2023 is er een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk. Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast is er een aanbod van “waardevolle boeken”. Deze bijzondere collectie bestaat vooral uit geschiedenis- en kunstboeken. De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 15.00 uur. U bent van harte welkom. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de Gummaruskerk.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze dan gerust af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op woensdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Feest van Maria Tenhemelopneming

Feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

Niet ver van het beroemde amfitheater in het hart van de oude stad Efeze (Turkije) staat een oude ruïne van een kerk. Deze ruïne was oorspronkelijk een oude christelijke kathedraal die bekend stond als de Kerk van Maria. Vanaf het vroege christendom bestond er een grote verering voor Maria. Dat is op zich wel opvallend omdat er in het evangelie weinig over haar wordt geschreven. Hoogstwaarschijnlijk werden mensen aangesproken door wie en wat Maria is. Een moeder die niet alleen het leven schenkt aan haar kind, maar ook een moeder die haar kind tot in zijn dood heel nabij blijft. Dat zijn beelden die wij allemaal begrijpen: de vreugde van een pasgeboren kind en het verdriet om het heengaan van een volwassen kind. Maria heeft het van dichtbij meegemaakt. Lees meer…