Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Rond Oud- en Nieuwjaar wensen we elkaar veel geluk, voorspoed en gezondheid toe. Ook in de kerken doen we dat. We verbinden die wensen steeds met het vragen aan God om zijn zegen over het nieuwe jaar. De zegenbede die de kerk kent aan het begin van het burgerlijk jaar wordt vaak door de voorganger aan het einde van de viering op 1 januari gebruikt: ‘God, de bron en oorsprong van alle zegen, schenke u zijn genade, verlene u zegen in overvloed en zij u dit gehele jaar nabij met zijn hulp en bescherming. Hij beware het geloof in u ongerept. Hij geve u hoop en geduld en een liefde die stand houdt ten einde toe. Hij zegene onze dagen en ons werk met zijn vrede, Hij verhore onze gebeden, hier en overal, en geleide ons tot het eeuwig leven. Zegene u de almachtige God,Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.’ Om die zegen bid ik en ook mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, en het parochiebestuur van de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie wens ik u als parochianen en alle mensen die dit lezen Gods zegen toe in 2024. Tevens dank ik hartelijk, mede namens de reeds genoemde personen, allen die op wat voor manier dan ook onze parochies ondersteund hebben in het afgelopen jaar. Zo konden we mede dankzij u kerk zijn.
 
pastoor Hans de Kort