Kerkbijdrage

Kerkbijdrage

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden.

Veel in onze kerken wordt kosteloos gedaan door een grote groep vrijwilligers. Denk aan het onderhoud van de gebouwen en begraafplaatsen, het bestuur, omzien naar elkaar, de catechese, de caritas en de liturgie. Zij zijn van onschatbare waarde. Maar om het pastorale werk en het onderhoud van de gebouwen te bekostigen, zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage. Als kerk krijgen wij geen subsidie. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige bijdrage. De geadviseerde parochiebijdrage per gezin is € 156 per jaar, ofwel € 13 per maand. De hoogte van uw bijdrage bepaalt u natuurlijk zelf. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 RABO 0191 8492 94 ten name van Sint Annaparochie, onder vermelding van uw parochiekern. U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken met behulp van i-Deal, gebruik hiervoor onderstaande logo..

Want ook in de toekomst willen we samen kerk zijn en naar elkaar omzien, van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!