Doopsel

Doop

De doop is het eerste sacrament dat kinderen en volwassenen kunnen  ontvangen in de Kerk. Door drie keer te begieten met water en de woorden: ‘Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ wordt de dopeling op een bijzondere wijze kind van God, vervuld met de kracht van de heilige Geest en opgenomen in de Kerk.

Normaal gesproken doopt een priester of diaken, in sommige situaties een pastoraal werker.  Volwassenen kunnen worden gedoopt na een periode van voorbereiding.
Ouders kunnen aan de Kerk vragen om hun kind te laten dopen. Van de ouders wordt verwacht dat zij niet alleen een goede vader of moeder voor hun kind zijn, maar hun kind ook opvoeden in het geloof en in de belangrijke waarden die horen bij het geloof. Vooraf aan de doop zal er een voorbereidend gesprek zijn met de pastor die de doop verzorgt. Soms wordt er een bijeenkomst gehouden met andere ouders die ook hun kind willen laten dopen. De doopviering zelf vindt voor elk kind apart plaats. Voor de viering kan een eigen liturgieboekje worden gemaakt.

Aanvragen doop

Hebt u vragen over de doop, wilt u uw kind laten dopen, of wilt u zelf gedoopt worden, neem dan contact op met het parochiesecretariaat, telefoon: 0167-561671 of e-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com
U kunt de doop ook aanmelden via dit Aanmeldformulier doop