Waarom vieren we advent?

Waarom vieren we advent?

De vier weken van de Advent staan in het teken van verwachting en voorbereiding op de komst van de Heer. Maar tijdens de adventsperiode bereiden we ons niet alleen voor op de geboorte van het Kind. De advent bereidt voor op alle wijzen van Jezus’ komen: zijn geboorte als een klein en kwetsbaar Kind; zijn voortdurend komen als de Verrezene wanneer mensen hun hart openen voor Hem en tenslotte wanneer de tijden vol zullen zijn Jezus komst in grote heerlijkheid.

In de liturgie van deze periode zijn veel lezingen gekozen uit de boeken van de profeten. Vooral de profeet Jesaja komt aan het woord. De teksten van Jesaja moedigen ons aan om onze aandacht te richten op God, om alles op te tillen wat met Hem van doen heeft en alles in te leveren wat ons van Hem afhoudt. Niet onszelf in de aanval gooien wanneer we ons gekwetst voelen, maar het zwaard laten omsmeden tot een werktuig waarmee goed werk te verrichten is.

Een tweede centrale figuur is Johannes de Doper. Tegenover al die mensen die in zorgen en angsten leven, roept Johannes: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht en wees getroost, want na mij komt iemand die machtiger is dan ik ben, namelijk de Heer.

En dan Maria. Op iconen staat zij vaak afgebeeld met open armen en op haar borst een gouden medaillon met daarin Christus geborgen. Maria is de ontvangende én de gevende. Zij begrijpt wat haar overkomt en durft in vertrouwen ‘ja’ op de boodschap van de engel te zetten.

Drie mensen die leven vanuit volle verwachting leven: de aansporing tot geloof en vertrouwen van Jesaja, de hoop bij Johannes en de kracht en vreugde bij Maria. De liturgie van de advent zet ons op weg naar Kerstmis. Vier weken waarin we uit mogen zien naar de geboorte van een klein Kind.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Van zaterdag 2 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023 zamelen de vier kerken van de Sint Annaparochie producten in voor Voedselbank Goed Ontmoet, uitgiftepunt Gemeente Steenbergen.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kunnen voorafgaand aan de vieringen of tijdens de openstelling van de kerken de producten worden ingeleverd in de kratten of dozen achterin de kerken. Er mogen alleen houdbare producten worden ingeleverd, zoals: koffie en thee, broodbeleg in pot of pak, macaroni en spaghetti, rijst, aardappelpuree, maaltijdsoepen, wasmiddelen, tandpasta, shampoo, wc-papier en schoonmaakmiddelen.

De ingeleverde producten worden voor de kerstdagen overhandigd aan Voedselbank Goed Ontmoet, zodat zij bij het uitgiftepunt voor de Gemeente Steenbergen (het Cromwiel in Steenbergen) extra feestelijke voedselpakketten kunnen uitgeven.

Helpt u ons mee?

Vredeslicht

Vredeslicht

Op woensdag 13 december komt het Vredeslicht via een grote reis uit Bethlehem in onze regio aan. Dit licht is een oproep aan ons allemaal, om te blijven werken aan vrede. In een eucharistieviering in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom zal het licht worden binnengedragen en vandaaruit zal het verspreid worden naar o.a. onze St Christoffel-en St. Annaparochies. U bent allen welkom bij deze viering die om 19.00 u begint en waarin ook ons pastoraal team aanwezig zal zijn.

Eind november werd het Vredeslicht opgehaald uit de geboortekerk van Bethlehem en naar de noordgrens van Israel gebracht Van daaruit werd het overgebracht naar Oostenrijk en Duitsland. De vlam werd doorgegeven daarna naar Balen in Belgie. Daar haalde pastoor Paul Verbeek het licht op, om het naar Bergen op Zoom te brengen.
Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

In het weekend van 2 en 3 december beginnen we aan de Advent. We leven toe naar de komst van Christus wiens geboorte we gaan vieren. Komend weekend mogen we ook vieren dat de Vredeskerk 55 jaar bestaat in een feestelijke Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. We zijn dankbaar dat we al zovele jaren kerk kunnen zijn op die plaats. We zijn dankbaar naar al degenen toe die in die 55 jaar de kerk als geloofsgemeenschap op wat voor manier dan ook hebben ondersteund en opgebouwd als kerkganger, als vrijwilliger, als (financieel) meelevende en biddende parochiaan. We feliciteren de geloofsgemeenschap van de Vredeskerk met dit jubileum.

Er komt in dit weekend ook een voor velen van ons onbekende priester de eucharistie vieren in onze parochies. Het gaat om pastoor Frans Verheije (zie foto) die tot voor kort pastoor was in Wouw e.o. en die met emeritaat is gegaan. Hij heeft bij zijn emeritaat al meteen aangegeven dat hij graag in de buurt van Roosendaal waar hij woont, de parochies wil helpen door voor te gaan in eucharistievieringen. We zijn hem hier dankbaar voor. We hebben met hem afgesproken dat hij het eerste weekend van de maand zal voorgaan in twee vieringen op zaterdagavond en in één op zondagmorgen. Ook is hij beschikbaar voor vieringen op de tweede zaterdag van de maand.

pastoor Hans de Kort

55 jaar Vredeskerk

55 jaar Vredeskerk

Toen in de jaren ’60 een hele nieuwe wijk in het zuiden van Steenbergen werd gebouwd verrezen er ook winkels op het Floraplein, en in de jaren zeventig de Gummarusschool. De bewoners van deze nieuwe wijk wilde ook graag een eigen kerk in hun wijk. In 1967 wordt Steenbergen-Zuid een rectoraat horende bij de parochie van de H. Cornelius.

De eerste vieringen vinden vanaf 20 januari 1968 plaats in de aula van de LTS aan de Molenweg. Het toenmalig parochiebestuur geeft echter niet op en blijft zoeken naar de mogelijkheden voor een eigen kerkgebouw. Men vindt in Geertruidenberg een “overbodige hulpkerk”. Deze wordt met vereende krachten naar Steenbergen vervoerd en weer opgebouwd. Op 1 december 1968 zegent deken F. Bastiansen de Vredeskerk in.

Dit heugelijke feit wordt op zaterdag 2 december 2023 herdacht met een feestelijke eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort. Een koor bestaande uit koorleden vanuit alle parochiekernen binnen de Sint Annaparochie o.l.v. Martien van Gaans en Patrick Goverde op orgel verzorgt de muzikale invulling.

Na deze viering is het koffiedrinken in de aula van de Gummarusschool. Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De film die gemaakt is bij het 25-jarig bestaan van de Vredeskerk wordt ook vertoond.

Bouwen aan het Rijk Gods

Bouwen aan het Rijk Gods

Nog maar een paar dagen en we vieren het einde van het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning. De vieringen in de maand november hebben een dringende boodschap: Heb je gezorgd voor kwetsbaren? Heb je omgezien naar mensen die hulp nodig hebben? Deze week lazen we in de zondagsliturgie de tekst over de talenten (Matteüs 25,14-30). Kort samengevat: een man gaat voor een lange tijd naar het buitenland. Hij roept drie dienaars bij zich en vertrouwt hun drie bedragen toe: de eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede drie en de derde één talent. Goed om te weten dat in de Joodse samenleving van destijds een talent een enorme grote som geld vertegenwoordigde. De eerste twee dienaars weten het bedrag te verdubbelen, maar de derde dienaar stopt uit angst voor zijn heer het geld in de grond. Lees meer…

Verkoop Anna-kaarsen voor eigen parochie

Verkoop Anna-kaarsen voor eigen parochie

De komende tijd is een mooie kaars van de heilige Anna, de patroonheilige van onze parochie, te koop. De kaars is ongeveer 25 cm hoog en kost € 20. Hiervan gaat € 3 naar onze parochie, voor de instandhouding van het pastorale werk in onze parochie. De kaars wordt geleverd met een kaartje waarop een korte uitleg over Anna staat.

Anna is de moeder van Maria. Ze wordt aangeroepen door vrouwen die graag zwanger willen worden en voor een vruchtbaar huwelijk. De kaars is daarom een mooi geschenk bij zwangerschappen/geboorten of een huwelijk. Het is ook uitermate geschikt als cadeau bij de komende feestdagen.

Voor meer informatie en het bestellen van de kaars kunt u terecht bij Patrick Goverde, via telefoonnummer 06-25358468 of via e-mail patrickgoverde@ziggo.nl. De kaars zal ook te koop zijn op de kerstmarkt in de Gummaruskerk op zondag 17 december 2023. Er zijn dan ook mooie kaarsen van Maria van de Wonderdadige medaille, een zwangere Maria en Antonius te koop.

Gummaruskoor zingt in de Lourdeskerk

Gummaruskoor zingt in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom

Het is al een aantal jaren een mooie traditie dat het Gummaruskoor in het najaar een viering in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom muzikaal opluistert. Op zaterdag 18 november 2023 heeft het Gummaruskoor gezongen in de viering van 17.00 uur, met voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Anton Janssen. Het was een sfeervolle viering, met een toepasselijke lezingen over ‘talenten’. Het Gummaruskoor gebruikt graag haar muzikale talent om te zingen in de vieringen, zowel in de eigen parochie als daarbuiten.

Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn met een broodmaaltijd op de pastorie van de parochie. Wij bedanken de Lievevrouweparochie voor haar gastvrijheid!

Heeft u interesse om bij het Gummaruskoor te zingen? Het koor repeteert iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Gummaruskerk. U bent van harte welkom.

H. Cecilia

Pastoraal woord

Op 22 november viert de kerk de H. Cecilia die de patrones geworden is van muzikanten en zangers, speciaal in kerken. Cecilia leefde in de 2de of 3de eeuw in Rome waar ze als martelares is gestorven. Wat had ze nu met muziek? Als jong meisje legde ze volgens een overgeleverd verhaal, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor. Lees meer…

Alpha 2024

Schuif aan bij Alpha

Donderdag 11 januari 2024 start een nieuwe Alpha in Bergen op Zoom. Alpha is een plek waar je meer kunt ontdekken over geloof en de grote vragen van het leven. Iedere avond begint met een lekkere maaltijd. Schuif jij ook aan?
Heb je vragen over het leven of over het katholieke geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Je bent niet de enige Alpha-deelnemer, wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is gratis. Lees meer…