Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als parochie mogen we terugzien op een goed bezochte Sint Annaviering afgelopen zondag in de Gummaruskerk en later een door velen bekeken processie. We zijn zeer dankbaar als parochiebestuur en pastoraal team naar allen toe die deze mooie viering en processie mogelijk hebben gemaakt. Het thema van deze Sint Annadag was Verbinding. De deelnemers aan de processie kregen een bedankkaartje met daarop een aansprekend gebed, door vicaris Paul Verbeek samengesteld, dat we regelmatig kunnen bidden:

“God, veel mensen zoeken naar verbinding met elkaar om vreugde en verdriet te delen. Immers gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Uw Zoon Jezus weet als geen ander mensen te binden en te verbinden met elkaar en met U. Hij heeft hiervoor zijn leven gegeven. U heeft Hem doen opstaan uit de dood. Door Hem delen wij in het Nieuwe Verbond met U. Wij mogen altijd met U in verbinding staan. Daarom vragen wij U: Help ons alles wat echte verbinding in de weg staat te overwinnen zoals: jaloezie, achterdocht, concurrentie. Leer ons bij ruzie de eerste stap te zetten naar de ander. Mogen we zo uw mensen worden, die zoals Jezus mensen willen binden en verbinden met elkaar en met U. Amen.”

pastoor Hans de Kort

St. Anna processie 2023

Zeer geslaagde st. Anna processie

Zondag 17 september 2023 is een onvergetelijke dag geworden voor de inwoners van Steenbergen. Na één keer uitstellen in het jubileumjaar van Steenbergen vanwege slecht weer, kon 750 jaar geloofsgemeenschap in Steenbergen, toch op een bijzondere wijze worden gevierd.
Het is een feestelijke processie geworden, waarin alle kerken die onder de Sint Annaparochie vallen, ook die helaas zijn gesloten, werden uitgebeeld.
Ieder op zijn eigen manier; van de reus Gummarus tot aan de vredesduiven, had iedere kerk zijn eigen uitbeelding in de processie. Wie en welke kerk er werd uitgebeeld werd verwoord in een gratis boekje wat langs de route werd uitgedeeld. Foto’s vindt u verderop in deze pagina. Lees meer…

(On)vrede en nu?

(On)vrede en nu?

Dit is het thema van de Vredesviering aanstaande zaterdag 23 september om 19.00 uur in de Vredeskerk in Steenbergen.

In deze Woord- en Communieviering wordt er door middel van gebed en zang stilgestaan bij de (on)vrede in de wereld. De muzikale invulling wordt verzorgd door het koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans, voorganger is pastoraal werkster Lenie Robijn.

Sint Annaviering en -processie

Er is al publiciteit gegeven aan de Sint Annaviering die zondag 17 september 2023 om 10.00 uur begint in de Gummaruskerk en aan de processie die om 14.00 uur begint bij de Gummaruskerk. Vorig jaar ging de processie niet door. Nu gezien de weersverwachting wel. En de werkgroep wilde de processie ook weer vooraf laten gaan door één centrale viering in de parochie. En dat was een goed idee, want in die Sint Annaviering vieren we de verbondenheid in Christus met God en met elkaar als parochianen van de hele gemeente Steenbergen. Alle inwoners van onze gemeente zijn welkom bij deze viering. Hoofdcelebrant in de viering is wederom vicaris Paul Verbeek die als oud-inwoner van Steenbergen steeds een bijzondere band blijft voelen met onze parochie. In de processie brengen we als het ware het christelijke geloof in beelden, symbolen, muziek en voordrachten naar buiten, niet om ermee te pronken, maar om de mensen die ernaar kijken te brengen tot bezinning op die belangrijke vragen die eigenlijk heel de mensheid zich wel stelt: waartoe zijn wij op aarde en waar ligt de uiteindelijke bestemming van de mens? Zo past een processie ook in een missionaire kerk. Van harte welkom aan alle inwoners van Steenbergen en omstreken, bij de dienst en/of de processie.

pastoor Hans de Kort

Kringloopwinkel

Plan kringloopwinkel Dinteloord

Woord en Daad (een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) onderzoekt of het mogelijk is om een kringloopwinkel op te zetten in Dinteloord die duurzaam omgaat met spullen en een ontmoetingsplek is in de regio. De opbrengsten zijn bestemt voor een mooi project van Woord en Daad.
Heeft u interesse om hier aan mee te werken of bent u gewoon benieuwd naar de nieuwe kringloopwinkel, bezoek dan de informatieavond  op dinsdag 19 september. De start is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Locatie: Het Dorpshuis in Dinteloord. Ingang via de achterzijde (tegenover Pizzeria Napoli, Raadhuisplein 7). zie ook www.woordendaadwinkels.nl/

Inzegening Veldkruis

Inzegening veldkruis

Op het feest van Kruisverheffing, donderdag 14 september a.s., willen we als parochie het pas herstelde veldkruis, aan de Krommeweg in Steenbergen, inzegenen. Dit kruis was aan het corpus door een vandaal beschadigd. Door de inzet van Ad v.d. Par en andere vrijwilligers, het werk van kunstenaar Hans Hanssen en door financiële bijdragen van o.a. de Gemeente Steenbergen en de Stadsraad van Steenbergen, is het mogelijk geworden om dit veldkruis goed te herstellen.
In een korte gebedsdienst, die begint om 19.00 uur en die mede voorgegaan wordt door vicaris Paul Verbeek, wordt het kruis opnieuw gezegend. U bent van harte welkom.

Jubileum pater Bertus

Jubileum Pater Bertus

Hij wilde het klein houden maar het werd wel een echt feestje. Pater Bertus vierde dat hij 65 jaar geleden zijn priester belofte aflegde. Hij ging voor in een eucharistieviering in de sacristie van de Joannes de Doperkerk. Pastoor Hans de Kort assisteerde hierbij. Na de viering werden er mooie woorden gesproken o.a. door Corry Goderie die de sociale betekenis en de grote kracht van pater Bertus om mensen te verbinden roemde. Er was een prachtige en lekkere taart die met veel bewondering werd ontvangen. Ook cadeautjes ontbraken niet o.a. vanuit het bestuur en pastoraal team van de Sint Annaparochie die heel dankbaar zijn voor het nog steeds veelvuldig oppakken van vieringen in onze regio. Pater Bertus zelf was blij met alles en genoot zichtbaar.

Volgend jaar hoopt hij zijn 50 jarig jubileum binnen de Joannes de Doperparochie te vieren.

Alpha

Alpha

Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet. En met die letter wordt al sinds vele jaren een cursus aangeduid waarin de eerste beginselen van het christelijk geloof worden bestudeerd. Eigenlijk is het woord cursus niet het juiste woord. Want Alpha richt zich niet alleen op leren en op het verstand, maar wil de hele mens betrekken in een proces van groeien in het geloof en tevens in de band met elkaar als deelnemers aan deze bijeenkomsten. Daarom begint men met een maaltijd om elkaar op een ontspannen manier al wat beter te leren kennen. Dan volgt er een inleiding over het geloof waarin basisvragen aan de orde komen: wat is geloven, wie is Jezus Christus, wat betekent bidden?
Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Op zondag 10 september aanstaande vindt de inzegening plaats van de herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat. Zoals velen weten is deze kapel door een storm grotendeels verwoest. Meteen daarna kwamen er vragen van mensen uit Lepelstraat en uit de verre omgeving of deze kapel niet herbouwd kon worden. Velen gaven al spontaan geld om de herbouw te bekostigen. Mede door deze gulle gevers en door verzekeringsgeld bleek het haalbaar om de kapel weer ten volle op te bouwen. Door de inzet van een bedrijf en van vrijwilligers staat er nu weer een mooie kapel. We zijn als parochie heel dankbaar naar allen die de herbouw mogelijk gemaakt hebben. Op 10 september beginnen we om 14.00 uur met een eucharistieviering in de H. Antonius van Paduakerk, waarna we naar de kapel gaan die wordt ingezegend.

Lees meer…

Aanmelden 1e H. Communie en H. Vormsel

Aanmelden 1e H. Communie en H. Vormsel

In oktober gaat de voorbereiding voor een nieuwe groep communicanten en vormelingen van start. Voor de eerste H. Communie kunnen leerlingen zich aanmelden, die dit jaar in groep 4 zitten. Voor de vormelingen zijn dat leerlingen uit groep 8.

Op deze pagina kunt zich aanmelden kan via een digitaal aanmeldingsformulier voor uw 1e H. Communie.
Op deze pagina kunt zich aanmelden kan via een digitaal aanmeldingsformulier voor het H. Vormsel.

De informatieavond voor de Communie is op donderdag 21 september om 19.30 uur en de informatieavond voor het Vormsel op donderdag 28 september om 19.30 uur.
Beide bijeenkomsten zijn in de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 in Steenbergen.