Pastoraal woord

Pastoraal woord

Jezus zegt in het evangelie tegen zijn apostelen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit”( Mc. 6, 31). We kunnen daarbij meteen denken aan de rusttijd, de vakantietijd die voor velen is aangebroken. Maar het zou niet goed zijn als we die rust alleen zouden zoeken in de vakantietijd. Elke dag, elke week mag er plaats zijn voor rust en ontspanning. Pas vierden we in de kerk op 11 juli de H. Benedictus, de grondlegger van het monnikendom in het Westen . Hij is vooral bekend geworden door een spreuk die je ook wel eens op huizen ziet staat: Ora et labora. Bid en werk. Nu dat is een programma voor het dagelijkse leven van een monnik. Wel 7 keer per dag komt een monnik samen met de andere monniken in de kerk voor de gebedstijden. Daarnaast heeft hij werk. Maar ook is er een tijd gereserveerd voor ontspanning en recreatie. Recreatie betekent letterlijk herschepping. Je kunt weer op adem komen als je tijd neemt voor ontspanning en rust. Mogen we allen net zoals de monniken een goed evenwicht weten te vinden in ons leven tussen bidden, werken en ons ontspannen.

pastoor Hans de Kort

 

Vakantie

Vakantie

Vakantie is een bijzondere tijd waarin we ontsnappen aan de dagelijkse sleur en ruimte vinden voor ontspanning en bezinning. Augustinus, een filosoof uit de vierde eeuw, stelde al de vraag: “Hebben wij in onze vakantie aandacht voor onszelf?” Of vergapen wij ons aan hoge bergtoppen, brede rivieren, weidse oceanen of een heldere sterrenhemel?

Het is verleidelijk om op te gaan in de drukte en de afleiding die een andere omgeving ons biedt, maar juist tijdens de vakantie kunnen we ook tot onszelf komen. Werken aan onze beweegredenen, nadenken over hoe het met ons gaat en vooral genieten van de stilte.
Lees meer…

taize viering

Taizéviering in de Vredeskerk

Op zaterdag 13 juli om 19.00 uur wordt er in de Vredeskerk weer een Taizé-viering gehouden, Vooraf als welkom is er vanaf 18.30 uur voor allen thee en koffie.
Tegen zeven uur gaan we in de kerk zitten en zijn stil. Zo (met stilte) begint de viering. Tijdens de viering zijn er enkele Bijbelteksten, kleine gebeden, herhaalde korte gezangen, mooie muziek en heel veel stilte, ter bezinning en in-keer (= beweging-naar-binnen). – Alles naar het model van de vieringen in de kloostergemeenschap te Taizé (Fr.).

Zang, muziek en teksten zijn voorbereid en worden ondersteund door het gemend koor uit Nieuw – Vossemeer en het koor “En Toch”, beide o.l.v. Martien van Gaans.
Patrick Goverde begeleidt de koren op piano.
Welkom vanaf 18.30 uur.

Onderscheiding

Diocesane onderscheiding toegekend

De bisschop van Breda, mgr J. Liesen, heeft pas aan twee personen die bij velen in onze St Anna en St Christoffelparochies bekend zijn, een diocesane onderscheiding toegekend, namelijk aan Karel van Meel en aan zijn moeder Riet van Meel- Frijters. Al vanaf zijn 16e heeft Karel het kerkhof in Lepelstraat onderhouden. Later is hij uitvaartondernemer geworden in heel onze regio, maar als vrijwilliger is hij blijven zorgen voor het onderhoud van het kerkhof, af en toe met hulp van andere vrijwilligers uit Lepelstraat, hetgeen geleid heeft tot een keurig verzorgde begraafplaats. Ook heeft Karel regelmatig gebedsdiensten geleid in de kerk van Lepelstraat en was hij koster.
De moeder van Karel heeft zich eveneens zeer ingezet voor de parochie van Lepelstraat. Vrijwel wekelijks maakte ze de hele kerk en parochiezaal schoon. Ze verleende veel hand-en spandiensten in en rond de kerk, vaak meer op de achtergrond. Zij was jarenlang kosteres bij uitvaarten.
Pastoraal werkster Lenie Robijn en ik hebben deze onderscheidingen aan Karel en zijn moeder uitgereikt in hun nieuwe woning in Kalmthout. We hebben beiden gefeliciteerd en van harte bedankt voor al wat zij met name voor de parochiekern van Lepelstraat hebben betekend.

 

 

Boekenmarkt in Sint Gummaruskerk

Boekenmarkt in Sint Gummaruskerk

Op zaterdag 6 juli 2024 is er weer een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk. Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast hebben we een ruime sortering kunst-, geschiedenis- en natuurboeken. Ook hebben we een groot aanbod van gebruikte legpuzzels die u voor een klein prijsje kunt kopen.

De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit om 15.00 uur. U bent van harte welkom. De koffie staat voor u klaar!
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze aub af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bedankt!

Mosterdzaadje

Het mosterdzaadje: een grote betekenis in kleine dingen

Nee, deze keer geen recept voor zelfgemaakte mosterd of een lekker soepje, maar wel een parabel waarin Jezus vertelt over de gelijkenis van het mosterdzaadje. In Marcus 4:26-34 vinden we het verhaal waarin Jezus vertelt over Gods droom voor deze wereld. Hij vergelijkt dit met de groei van een klein mosterdzaadje. Hoewel het zaadje klein is, groeit het uit tot een grote boom waarin vogels kunnen nestelen. De vraag is wat we kunnen leren van dit kleine zaadje?
Om te beginnen door te vertrouwen op hetgeen niet altijd zichtbaar is. Een lastige opgave, omdat we graag succes willen zien van onze inzet. Maar net zoals het mosterdzaadje ontkiemt en groeit zonder dat we het proces volledig begrijpen, mogen we vertrouwen hebben in Gods werk.
Lees meer…

Buitenviering H. J. de Doperkerk

Buitenviering H. J. de Doperkerk

Gezeten onder de grote boom vond vanochtend bij de H.J de Doperkerk de jaarlijkse buitenviering plaats.De zon was volop aanwezig. Dat was op zich al genieten. De viering werd goed bezocht. De lezingen en gezangen aangepast aan kinderen. Zij hadden ook een grote rol vandaag. Pastor Lenie zorgde voor een spontane sfeer waardoor iedereen kon ontspannen. Zij verstond de kunst om de teksten naar de huidige tijd te trekken.Dat gaf naast een glimlach ook verbinding.
Na de viering was er koffie/ thee en cake en natuurlijk ook volop gezelligheid onderling. Het was een mooi begin van feestdag van de patroonheilige van onze kerk.

 

Gezinsdag aan Zee 2024

Gezinsdag aan Zee 2024

Op zaterdag 29 juni 2024 is de Gezinsdag aan Zee! Van harte welkom, en dat geldt ook heel bijzonder voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden.
Zo vlak voor de start van de zomervakantie komen we samen in de strandkerk van Cadzand-Bad in Zeeuws-Vlaanderen. Op een steenworp afstand van de zee maken we er een fijne dag van waarin we ons als gezinnen verdiepen in ons mooie katholieke geloof.
Kapelaan Luc Simons spreekt voor de volwassenen. Hij vertelt over zijn eigen leven, bekering en roeping en geeft handreikingen voor onze ‘roeping’ als ouders.
Lees meer…

Antoniusnoveen Lepelstraat

Antoniusnoveen Lepelstraat

Op dinsdag 11 juni hadden we de laatste viering van de Antoniusnoveen in de kerk van Lepelstraat. Elke keer mochten we rond de 100 mensen verwelkomen bij deze vieringen. We hadden steeds gastpredikanten die een zogenaamde “Ik ben… ”- uitspraak van Jezus hebben overwogen en die in verband brachten met het leven en de prediking van de H. Antonius en met de actualiteit in kerk en wereld. Met de woorden “”Ik ben” verwijst Jezus naar het gebeuren bij een doornstruik waar God Zich aan Mozes openbaarde als Ik ben die is, d.w.z. Ik zal er zijn voor jullie (Ex 3,14) Juist doordat we als kerk geloven dat Jezus één in wezen is met de Vader, mogen we Hem zien o.a. als God, onze goede Herder, als het Licht der wereld, als de weg, de waarheid en het leven.
Op zondag a.s. vieren we ter afsluiting van de noveen het Hoogfeest van de H Antonius om 11.00 uur, traditiegetrouw met de harmonie St Antonius erbij en één van onze koren uit Lepelstraat. Daarna is er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie naast de kerk. We danken de Antoniuswerkgroep die deze noveen weer georganiseerd heeft en ieder die bijgedragen heeft aan de vieringen. Moge de noveen goede vruchten voortbrengen.

Bisschop Liesen

Bisschop Liesen

Toen bisschop Liesen 5 jaar geleden op zondag 16 juni de 40e Antoniusnoveen afsloot in de kerk van Lepelstraat zei hij aan het einde van de eucharistieviering dat het toevallig op die dag 35 jaar geleden was dat hij tot priester gewijd is. Nu zijn we 5 jaar verder en 16 juni valt weer op een zondag. Dat betekent dus dat bisschop Liesen op 16 juni a.s. 40 jaar priester is. Zoals we weten is bisschop Liesen twee jaar geleden ernstig ziek geweest. Hij heeft zware chemokuren gehad maar is nu weer hersteld. Toch heeft hij nog niet helemaal de energie terug die hij vroeger had. Daarom werkt hij nog maar beperkt en gaat hij zijn robijnen priesterjubileum vrij bescheiden vieren met een Mis in de kathedraal van Breda op 16 juni om 10.30 uur en daarna een korte receptie. Tegelijk viert hij dat hij bijna 12 ½ jaar bisschop van Breda is. Die viering staat open voor ieder. Namens onze parochies zullen we hem feliciteren en hem danken voor al zijn inzet voor ons bisdom.. We wensen hem alle goeds toe, een verder herstel van zijn gezondheid en Gods zegen en daar bidden we ook om.

pastoor Hans de Kort