De weg na Pinksteren

De weg na Pinksteren

De afgelopen week hebben we het feest van Pinksteren gevierd. Na Pinksteren staan nog een paar minder bekende feesten op de liturgische kalender, het feest van de heilige Drie-Eenheid en Sacramentsdag. Pas daarna pakken we de draad op van de ‘gewone’ zondagen door het jaar. Met Pinksteren worden we op weg gezet om met de hulp van de heilige Geest ons geloof vorm te geven. Wanneer we de Bijbel lezen, helpt de heilige Geest ons om de boodschap van Jezus te verstaan. De heilige Geest helpt ons ook om samen Kerk te zijn. Dit kan door actief als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar ook in stille momenten, door gebed, een kaarsje aansteken of naar een Eucharistieviering te gaan.
Lees meer…

Mariaviering

Mariaviering

Zaterdag 25 Mei is er om 19.00 uur als afsluiting van de Mariamaand een speciale Mariaviering in de Vredeskerk. Wij bidden en zingen dan tot Maria om vrede in de wereld.
Het Gummaruskoor o.l.v. Patrick Goverde heeft mooie Marialiederen ingestudeerd. U bent van harte welkom.

Pinksteren

Pinksteren

In een parochie waar ik vroeger werkte, konden we het meestal zo regelen dat het sacrament van het vormsel aan kinderen van groep 8 werd toegediend vlak voor Pinksteren. Dat is een heel geschikte tijd in het kerkelijke jaar voor het ontvangen van dit sacrament, omdat Pinksteren het feest is van de nederdaling van de H. Geest en het vormsel is het sacrament bij uitstek van de H. Geest. De vormeling spreekt zijn of haar geloof uit en zegt daarmee ja op de doop die die de ouders indertijd beslist hebben voor hun kind. Je ontvangt bij het vormsel extra kracht van de H. Geest om te kunnen leven als een gedoopte mens.
Dit jaar hadden we in onze parochies de vormselviering aan het begin van de paastijd. Op 1e Pinksterdag wordt een volwassene uit de Christoffelparochie gevormd die toe wil treden tot onze kerk. Zij is al ooit gedoopt in de gereformeerde kerk en zal naast het vormsel ook de eerste heilige Communie ontvangen. Een mooi gebeuren voor haar , maar ook voor ons als parochie. Want we staan er zeker met Pinksteren dan weer eens extra bij stil dat de meesten van ons ook gedoopt en gevormd zijn. We bidden dat die H. Geest in haar en in ons allen veel goede vruchten mag voortbrengen.

pastoor Hans de Kort

 

Kunstmarkt

Kunstmarkt Nieuw-Vossemeer

Vijf jaar geleden was er tijdens de braderie een kunstmarkt in de H.J. de Doperkerk te Nieuw-Vossemeer. Wat was het leuk om zoveel talent in onze kerk ruimte te geven om zich te laten zien. Gezien het succes van toen organiseren we ook dit jaar tijdens de braderie op zondag 9 juni 2024 tussen 11.00 uur en 17.00 uur een kunstmarkt in onze kerk.
Hiervoor nodigen we u uit om deel te nemen met uw schilderijen, keramiek, gedichten en andere kunstvormen en er weer iets moois van te maken.
Als thema hebben we gekozen voor “verbinding” . Onze Kerk staat tenslotte ook voor verbinding of je nu wel of niet gelovig bent. Ook niet gelovigen krijgen een bloemetje en steun als zij dat nodig hebben.
Wij denken dat “verbinding” in vele vormen tot uiting komt dus ruimte geeft aan creatieve vrijheid.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 31 mei 2024 bij;
Corrie van de Velde; 0622552786, corrie.velde@caiway.net
Corrie Goderie ; 06 13284551 cemgoderie@gmail.com

Pastoraal woord

Liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar

Op 4 en 5 mei hebben we in onze kerken aandacht besteed aan de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. We hebben uitgebreid stil gestaan bij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dierbaren verloren, bij mensen die vermoord zijn tijdens de Holocaust of omgekomen zijn door oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië en tijdens oorlogen en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Het thema voor 4 en 5 mei was: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.’ In onze regio mogen we die 80 jaar vrijheid al dit jaar vieren. Geen gemakkelijk thema, want onvermijdelijk zijn onze gedachten ook bij de oorlogen en terroristische aanslagen in onze tijd: de oorlog in Oekraïne, de terroristische aanslag op 7 oktober in Israël en de oorlog die daarop volgde in Gaza en alle andere oorlogen en conflicten hun tol eisen en mensen een gevoel geven van onveiligheid.
Lees meer…

4 en 5 mei

4 en 5 mei

Komend weekend is het 4 en 5 mei. Ook in onze kerken hebben we hier aandacht voor. We bidden op 4 mei voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. En op 5 mei bidden we uit dankbaarheid voor onze verkregen vrijheid. Tevens denken we in ons gebed aan de velen die ook nu nog te lijden hebben onder oorlog, geweld en discriminatie.

In de evangelielezing van deze zondag horen we Jezus bij het Laatste Avondmaal zeggen: “Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad” (Joh 15, 10). Inderdaad, dat zou een prachtige invulling zijn van onze vrijheid, als we met elkaar zouden proberen om te gaan zoals Christus met mensen is omgegaan en nog steeds omgaat. We hebben daarbij wel zijn hulp en Geest nodig, want helemaal uit eigen kracht kunnen we dat niet. Hij zegt ook: “Blijft in mijn liefde”. Als we verbonden leven met Hem door bewust te bidden, de sacramenten te ontvangen, ontvangen we zijn kracht tot liefde en kunnen we onze vrijheid goed beleven.

pastoor Hans de Kort

Meimaand

Meimaand – Mariamaand

De Meimaand is van oudsher de Mariamaand
Vele mensen steken dan een extra kaarsje thuis aan bij Maria of in een Mariakapelletje.
Maria is ook de Koningin van de Vrede, maar de vrede is ver te zoeken in onze wereld. De Vredeskerk geeft daarom in de maand Mei iedereen de mogelijkheid om op de maandag- en woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur een kaarsje aan te komen steken bij Maria voor de vrede in de wereld of voor een persoonlijke intentie. Even binnen lopen voor een moment van rust in deze hectische tijd mag natuurlijk ook.Op woensdag 1 Mei is de eerste mogelijkheid.
Zaterdag 25 Mei is er om 19.00 uur een Mariaviering, waarin er vele Marialiederen worden gezongen door het Gummaruskoor o.l.v. Patrick Goverde.

Bernadette

Bernadette

Deze maand maken we iets bijzonders mee. Tussen al het nieuws wat ons dagelijks leven bezig houdt, maakt een reliek van de heilige Bernadette een rondgang door Nederland. In het bisdom Breda trekt de schrijn met relieken van 20 tot en met 24 april langs verschillende parochies in ons bisdom.

Vicaris Paul Verbeek zegt hierover: “Er komt een heilige op bezoek, met een boodschap.” De heilige Bernadette is voor velen een bron van inspiratie en vreugde.
Bernadette heeft de ‘Dame’, zoals zij Maria noemde in totaal 18 maal gezien. Bij de negende verschijning krijg Bernadette de opdracht om met haar handen in de grond te woelen en een bron bloot te leggen die zich daar bevindt. Maria nodigt Bernadette uit om te komen drinken en zich te wassen aan de bron. Ook vraagt zij aan Bernadette om tegen de priesters te zeggen om bij de Grot een kapel te bouwen en er in processie naartoe te komen.
Lees meer…

Boekenmarkt

Boekenmarkt in de Vredeskerk.

Op zaterdag 13 April 2024 is er weer een boekenmarkt en staan de deuren van 11.00- 15.00 uur van de Vredeskerk aan de Magnoliastraat in Steenbergen – Zuid, open voor iedereen die op zoek is naar een goed boek. Prijs per boek is € 1,00 en 6 voor € 5,00

De opbrengst van deze boekenmarkt is voor het instant houden van onze Vredeskerk.
Er is zoals gebruikelijk een bijzonder groot aanbod van romans, thrillers, enz. ook zijn er diverse soorten hobbyboeken, zoals kookboeken, boeken over bloemschikken en tuinieren, handwerkboeken bijv. over quilten, boeken over religie en nog veel meer. We hebben ook een grote hoeveelheid kinderboeken mogen ontvangen, deze zijn al op leeftijd gerangschikt.

Graag tot 13 April, de koffie staat klaar!!!!

Taize viering Vredeskerk

Taizéviering in de Vredeskerk

Op zaterdag 13 april om 19.00 uur wordt er in de Vredeskerk weer een Taizé-viering gehouden, Vooraf als welkom is er vanaf 18.30 uur voor allen thee en koffie.
Tegen zeven uur gaan we in de kerk zitten en zijn stil. Zo (met stilte) begint de viering. Tijdens de viering zijn er enkele Bijbelteksten, kleine gebeden, herhaalde korte gezangen, mooie muziek en heel veel stilte, ter bezinning en in-keer (= beweging-naar-binnen). – Alles naar het model van de vieringen in de kloostergemeenschap te Taizé (Fr.).

Zang, muziek en teksten zijn voorbereid en worden ondersteund door de koorgroep Menora uit Bergen op Zoom.
Welkom vanaf 18.30 uur.