Inwijding herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat

Inwijding herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat

In september vorig jaar viel er een boom op de Antoniuskapel naast de H. Antonius van Paduakerk (Kerkstraat 53) in Lepelstraat. Van het gebouwtje bleef niet veel over: de muren en ramen waren kapot, alles was ontwricht. Al snel kwam er een inzamelingsactie op gang voor de herbouw van de kapel. Een klein jaar later is de herbouw voltooid.

Op zondag 10 september 2023 wordt de herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat opnieuw ingewijd. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats om 14.00 uur met een eucharistieviering in de H. Antonius van Paduakerk, waarna de kapel zal worden ingewijd. De voorgangers zijn pastoors Hans de Kort en Wiel Wiertz. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

Sint Annaprocessie en parochiële viering

Sint Annaprocessie en parochiële viering

Helaas moest de vorig jaar geplande Sint Annaprocessie vanwege de weersomstandigheden worden afgelast. Maar dit jaar rekent de organisatie erop dat deze bijzondere processie wel doorgang kan vinden. De groots opgezette processie trekt op zondag 17 september 2023 vanaf 14.00 uur door de straten van Steenbergen. De processie vertrekt vanaf de Gummaruskerk en gaat via Westdam, Kromme Elleboog, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kruispoort, Binnenvest en Oostdam weer terug naar de kerk.

Om 10.00 uur is er een parochiële viering in de st. Gummaruskerk, met voorgangers vicaris Paul Verbeek, pastoors Hans de Kort en Hans van Geel en pater Bertus van Schaik. Deze viering zal rechtstreeks uitgezonden worden door de SLOS. Hierdoor vervalt de zaterdagviering van 16 september.

De Kananese vrouw

De Kananese vrouw

Deze week klonk in het evangelie het verhaal van de Kananese vrouw (Matteüs 15,21-28). Het verhaal zal niet iedereen gelijk wat zeggen, maar zij is één van de mensen die voor een beslissende ommekeer in het optreden van Jezus heeft gezorgd. Haar vasthoudendheid om genezing voor haar dochter te vinden, maakt indruk. Zij laat zich niet zomaar aan de kant zetten, maar komt met goede argumenten om Jezus te overtuigen dat ook haar dochter het waard is om genezen te worden. Ondanks het feit dat de vrouw en haar dochter van ‘over de grens’ zijn. Dat wil zeggen niet behorend tot de mensen waartoe Jezus zich in eerste instantie richt. Ook in onze tijd zijn er mensen in ons land die van ‘over de grens zijn’. Lees meer…

Boekenmarkt in de Gummaruskerk

Boekenmarkt in de Gummaruskerk

Op vrijdag 1 september en zaterdag 2 september 2023 is er een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk. Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast is er een aanbod van “waardevolle boeken”. Deze bijzondere collectie bestaat vooral uit geschiedenis- en kunstboeken. De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 15.00 uur. U bent van harte welkom. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de Gummaruskerk.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze dan gerust af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op woensdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Feest van Maria Tenhemelopneming

Feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

Niet ver van het beroemde amfitheater in het hart van de oude stad Efeze (Turkije) staat een oude ruïne van een kerk. Deze ruïne was oorspronkelijk een oude christelijke kathedraal die bekend stond als de Kerk van Maria. Vanaf het vroege christendom bestond er een grote verering voor Maria. Dat is op zich wel opvallend omdat er in het evangelie weinig over haar wordt geschreven. Hoogstwaarschijnlijk werden mensen aangesproken door wie en wat Maria is. Een moeder die niet alleen het leven schenkt aan haar kind, maar ook een moeder die haar kind tot in zijn dood heel nabij blijft. Dat zijn beelden die wij allemaal begrijpen: de vreugde van een pasgeboren kind en het verdriet om het heengaan van een volwassen kind. Maria heeft het van dichtbij meegemaakt. Lees meer…

Feest in de kerk

Feest in de kerk

Eenieder zal nu denken: over welk feest gaat het hier? Maar op 6 augustus viert de kerk het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. De Gedaanteverandering van de Heer is het moment waarop Jezus in gesprek gaat met de traditie. Samen met drie van zijn leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, gaat Jezus op weg naar de berg Tabor. Op die berg gebeurt het onwaarschijnlijke: Jezus gelaat begint te stralen als de zon en zijn kleed wordt glanzend als het licht (Matteüs 17,2). Maar dat is niet het enige: Mozes en Elia, de twee grote Profeten uit het Oude Testament, voegen zich bij Hem. Verleden, heden en toekomst komen op dat ene moment samen. Petrus probeert nog enigszins grip op de situatie te houden en biedt aan om drie tenten te bouwen: één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. Voordat Petrus ook maar uitgesproken is klinkt de stem van God: “Dit is mijn geliefde Zoon; luistert naar Hem.” Het mag duidelijk zijn dat Petrus, Jacobus en Johannes overweldigd worden door dit gebeuren. Het is Jezus die hun helpt om deze gebeurtenis te verwerken. Hij raakt hen aan en zegt: “Sta op en weest niet bang.” Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als we tegenslagen in ons leven te verduren krijgen, als we dierbaren verliezen of onze eigen gezondheid, dan kan ons geloof in God wel eens verminderen. Waar is nu God? Waarom of waartoe laat Hij dit gebeuren? Waarom grijpt Hij niet in? Toch zijn er ook nu gelovigen die bij moeilijkheden het geloof vasthouden en juist daar dan kracht uit putten om door te zetten en verder te gaan. Zo iemand was ook de apostel Paulus. Hij heeft van alles meegemaakt in zijn leven. In de lezing op de 18e zondag door het jaar horen we wat Paulus zoal doorstaan heeft: verdrukking, nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar, het zwaard. Toch durft hij te schrijven: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heer” (Rom 8, 38-39). Laten we hopen en bidden dat ons geloof en dat van vele anderen ook bij tegenslag overeind blijft en dat we daarin kracht vinden.

pastoor Hans de Kort

Geslaagde Bedevaart Lourdes

Geslaagde Bedevaart Lourdes

De parochies regio Steenbergen en Zundert e.o. hebben van 22 juli tot en met 29 juli hun jaarlijkse parochiereis gehouden onder leiding van  “bedevaartpastoor”  Hans van Geel. 48 Personen gingen mee op reis, 13 mensen zijn in Steenbergen opgestapt, de overige in Etten-Leur en Zundert. De reis ging o.a. langs  Reims (met een viering in de Notre Dame), Nevers (rustplaats Bernadette) naar Lourdes.  Daar werd o.a. de grot bezocht, meegelopen met de Sacramentsprocessie, een indrukwekkende internationale viering en de Kruisweg. Na en paar dagen in Lourdes te zijn geweest ging de reis weer huiswaarts via Lisieux (met een viering in de Basiliek van Therese van Lisieux).  Van zaterdag tot en met zaterdag met goed weer keerden de pelgrims moe maar met een warm gevoel, tevreden huiswaarts.

De missionaire parochie

De missionaire parochie

Het is niet meer vanzelfsprekend dat het geloof van generatie op generatie wordt doorgegeven. Jonge mensen die nu voor de kerk kiezen doen dat vaak heel bewust. Het zijn weliswaar niet meer de grote getallen van weleer. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen en die nieuwe tijd vraagt ook om een cultuuromslag in de kerk. Eén van de leidende teksten daarin is de tekst van Jezus uit Matteüs 28 vers 19: “Gaat uit, maakt leerlingen, doopt en leert.” Dit houdt in dat we meer dan voorheen naar buiten moeten trekken, met vooral veel aandacht voor de persoonlijke relatie tussen mens en God en tussen mensen onderling. Lees meer…

Organist gezocht

Organist(e) gezocht

Vanwege studieredenen heeft de huidige organiste van het kerkkoor H. Georgius te Kruisland te kennen gegeven m.i.v. september alleen op de 1e en 3e zondag van de maand het kerkkoor te kunnen begeleiden. Derhalve zoekt het koor voor begeleiding iedere 2e en 4e zondag van de maand een organist(e).
De H. Mis is op zondag om 11.00 uur. Over repetitietijd en liederensuggesties komen geen problemen, want alles is in goed overleg bespreekbaar.
Voor inlichtingen kunt U bellen met Fred van der Heijden 0167 532584