Nieuwjaarsviering

Nieuwjaarsviering

Zondag 7 januari is er een parochiële viering in de Vredeskerk om 11.00 uur. De muzikale invulling wordt verzorgd door het St. Annakoor o.l.v. Martien van Gaans en met Patrick Goverde op orgel/piano.
Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen en samen een bakje koffie of thee te drinken en na de viering is er een moment om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. U bent van hare welkom

Kerkbalans

Aktie Kerkbalans

Wat is het mooi om samen kerk te zijn!  En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw/jouw steun nodig om ook in 2024 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Daarom doet onze St. Annaparochie mee met Actie Kerkbalans. In januari komen we bij u/je langs met het verzoek om financiële steun. Mogen we op u/je rekenen?

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat in 2024 vijftig jaar. Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse actie kerkleden om een financiële bijdrage voor hun plaatselijke parochie of gemeente. Omdat Actie Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de Actie in hun eigen lokale gemeente of parochie tot een succes maken, zet Actie Kerkbalans dit jubileumjaar vooral hen in het zonnetje. Lees meer…

Pastoraal Woord

Het feest van de Epifanie

De laatste week van het oude jaar en de eerste week van het nieuwe jaar is een bijzondere tijd. In één van mijn studieboeken las ik dat de oudejaarsnacht niet alleen een kwestie is van de laatste dag van het jaar. Oudejaarsnacht is ook de middelste van dertien heilige nachten en daarmee het punt van evenwicht in de kersttijd die duurt van de nacht van de herders tot aan de dag van de koningen.

Dit jaar wordt het feest van de Epifanie of de Openbaring des Heren gevierd op zondag 7 januari. Op deze zondag lezen we hoe drie wijzen uit het oosten zich laten leiden door een ster boven de stal van Bethlehem. Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Rond Oud- en Nieuwjaar wensen we elkaar veel geluk, voorspoed en gezondheid toe. Ook in de kerken doen we dat. We verbinden die wensen steeds met het vragen aan God om zijn zegen over het nieuwe jaar. De zegenbede die de kerk kent aan het begin van het burgerlijk jaar wordt vaak door de voorganger aan het einde van de viering op 1 januari gebruikt: ‘God, de bron en oorsprong van alle zegen, schenke u zijn genade, verlene u zegen in overvloed en zij u dit gehele jaar nabij met zijn hulp en bescherming. Hij beware het geloof in u ongerept. Hij geve u hoop en geduld en een liefde die stand houdt ten einde toe. Hij zegene onze dagen en ons werk met zijn vrede, Hij verhore onze gebeden, hier en overal, en geleide ons tot het eeuwig leven. Zegene u de almachtige God,Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.’ Om die zegen bid ik en ook mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, en het parochiebestuur van de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie wens ik u als parochianen en alle mensen die dit lezen Gods zegen toe in 2024. Tevens dank ik hartelijk, mede namens de reeds genoemde personen, allen die op wat voor manier dan ook onze parochies ondersteund hebben in het afgelopen jaar. Zo konden we mede dankzij u kerk zijn.
 
pastoor Hans de Kort

Kerstfeest 2023

Kerstfeest 2023

Wanneer ik uit mijn raam naar buiten kijk, is koning winter nog ver te zoeken. De polders waar ik doorheen rij zijn bezaaid met grote plassen. Het valt niet mee om tussen al die nattigheid de kerstgedachte te zoeken. Toch zijn de winkelstraten wederom prachtig versierd en in mijn straat zie ik volop kerstverlichting.

In onze kerken zijn de kerststallen weer tevoorschijn gehaald. Vele vrijwilligers zijn hard aan het werk om straks het feest van Kerstmis te kunnen vieren. Overal is er wel iets bijzonders te zien. De gebouwen wordt nog eens extra opgepoetst en de bloemen- en kerstgroepen zijn druk in de weer om met dennengroen en bloemen de kerkgebouwen prachtig te versieren. En ook de koren zijn druk aan het repeteren om samen de kerstliederen in te studeren. Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Op woensdag 13 december 2023 hebben we in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom een lantaarn met daarin het licht ontvangen dat in de geboorteplaats van Jezus was ontstoken en dat via mensen in allerlei landen doorgegeven is. We hebben dit kaarslicht overgebracht naar onze parochie waar het daar met Kerstmis zal branden in onze kerken. We mogen onszelf warmen aan dit licht van Christus, Gods Zoon, die liefde, vergeving en (eeuwig) leven wil schenken aan alle mensen van goede wil. We proberen zelf in ons eigen leven dit licht van Christus, dit vredeslicht, te verspreiden en zo dragers van het Licht te zijn. In de adventstijd hebben we u als parochianen uitgenodigd om houdbare voedingsmiddelen en schoonmaakmiddelen in te zamelen bij onze kerken voor de voedselbank. Dit kan nog tot en met zondag 17 december 2023. Een actie die goed past bij het Licht dat we als kerk proberen te zijn, ook in onze eigen omgeving. We nodigen u uit voor de kerstvieringen. Ik wens u en uw dierbaren alvast, mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, de PKC’s en het Sint Annaparochiebestuur een zalig Kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

pastoor Hans de Kort

Kinderkerst

Kinderkerstviering

Het wordt alweer een mooie traditie de kinderkerstviering op de middag voor Kerst in de Vredeskerk.
Dit jaar is deze dus op Zondag 24 December om 16.00 uur.
In deze viering luisteren en kijken we naar het kerstverhaal, zingen we samen bekende kerstliedjes en is er gelegenheid om de kerststal te bezoeken en een lichtje in de kerststal te zetten. De viering duurt ongeveer een half uurtje, dus ook voor de iets jongere kinderen zeer geschikt.

Waarom vieren we advent?

Waarom vieren we advent?

De vier weken van de Advent staan in het teken van verwachting en voorbereiding op de komst van de Heer. Maar tijdens de adventsperiode bereiden we ons niet alleen voor op de geboorte van het Kind. De advent bereidt voor op alle wijzen van Jezus’ komen: zijn geboorte als een klein en kwetsbaar Kind; zijn voortdurend komen als de Verrezene wanneer mensen hun hart openen voor Hem en tenslotte wanneer de tijden vol zullen zijn Jezus komst in grote heerlijkheid.

In de liturgie van deze periode zijn veel lezingen gekozen uit de boeken van de profeten. Vooral de profeet Jesaja komt aan het woord. De teksten van Jesaja moedigen ons aan om onze aandacht te richten op God, om alles op te tillen wat met Hem van doen heeft en alles in te leveren wat ons van Hem afhoudt. Niet onszelf in de aanval gooien wanneer we ons gekwetst voelen, maar het zwaard laten omsmeden tot een werktuig waarmee goed werk te verrichten is.

Lees meer…

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Van zaterdag 2 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023 zamelen de vier kerken van de Sint Annaparochie producten in voor Voedselbank Goed Ontmoet, uitgiftepunt Gemeente Steenbergen.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kunnen voorafgaand aan de vieringen of tijdens de openstelling van de kerken de producten worden ingeleverd in de kratten of dozen achterin de kerken. Er mogen alleen houdbare producten worden ingeleverd, zoals: koffie en thee, broodbeleg in pot of pak, macaroni en spaghetti, rijst, aardappelpuree, maaltijdsoepen, wasmiddelen, tandpasta, shampoo, wc-papier en schoonmaakmiddelen.

De ingeleverde producten worden voor de kerstdagen overhandigd aan Voedselbank Goed Ontmoet, zodat zij bij het uitgiftepunt voor de Gemeente Steenbergen (het Cromwiel in Steenbergen) extra feestelijke voedselpakketten kunnen uitgeven.

Helpt u ons mee?

Vredeslicht

Vredeslicht

Op woensdag 13 december komt het Vredeslicht via een grote reis uit Bethlehem in onze regio aan. Dit licht is een oproep aan ons allemaal, om te blijven werken aan vrede. In een eucharistieviering in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom zal het licht worden binnengedragen en vandaaruit zal het verspreid worden naar o.a. onze St Christoffel-en St. Annaparochies. U bent allen welkom bij deze viering die om 19.00 u begint en waarin ook ons pastoraal team aanwezig zal zijn.

Eind november werd het Vredeslicht opgehaald uit de geboortekerk van Bethlehem en naar de noordgrens van Israel gebracht Van daaruit werd het overgebracht naar Oostenrijk en Duitsland. De vlam werd doorgegeven daarna naar Balen in Belgie. Daar haalde pastoor Paul Verbeek het licht op, om het naar Bergen op Zoom te brengen.
Lees meer…