!@#H.JoannesdeDoperkerk…

Misintenties H. Joannes de Doperkerk
Opgave formulier misintenties H. Joannes de Doperkerk

De prijs van een misintentie is € 12,00 (graag vooraf betalen).
U kunt het bedrag van de intenties overmaken op IBAN no: NL63 RABO 0136900550 t.n.v. Sint Anna parochie o.v.v. Misintenties.