Vormsel

Vormsel Sint Annaparochie

In de kerk zijn momenten waarop je voor belangrijke keuzes staat in je leven. Eén van die momenten is het Vormsel. Je ouders hebben je laten dopen, waarschijnlijk toen je nog zelf een baby was. In het Vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie. In dit sacrament ontvang je de kracht van de Heilige Geest, die jou hierbij wil helpen. De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop. Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Uitnodiging voor het vormsel

Ieder jaar ontvangen na de zomervakantie de kinderen uit groep 8 van alle basisscholen in de Sint Annaparochie en de Sint Christoffel Parochie een uitnodiging voor het Vormsel. Ook jij kunt gevormd worden als je gedoopt bent en je 1e communie hebt gedaan. Ook als je nog niet gedoopt bent of 1e communie hebt gedaan, maar wel gevormd wilt worden dan is dat geen probleem. Dan neem je gewoon contact met ons op en kijken we samen naar de mogelijkheden.

Aanmelden

Aanmelden voor het Vormsel kan via dit on-line aanmeldformulier of via de contacten verder vermeld op deze pagina.

Als u problemen heeft met het digitale aanmeldformulier, kunt u ook de informatie uit het formulier overnemen en deze sturen naar: vormsel@sintannachristoffel.nl (indien mogelijk geen handgeschreven formulieren doorsturen). Het eenvoudigst gaat dat door te kiezen in Bestand op Afdrukken en dan voor Afdrukken als PDF, zodat u het document als pdf-bijlage bij de e-mail kan opnemen.

Filmpje over het vormsel

Belangrijke datums en Google agenda

Op donderdag 28 september is er om 19.30 uur een informatieavond voor de vormelingen en hun ouders. Deze avond is in de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 te Steenbergen. De toediening van het sacrament van het H. Vormsel zal voor alle vormelingen van beide parochies plaatsvinden op vrijdag 12 april in de H. Quirinuskerk in Halsteren.

Een overzicht van alle data wordt uitgereikt bij de startbijeenkomst én digitaal via de mail. Ook staan de data in de google agenda op deze site. U kunt zich hierop abonneren, dan komen alle vormselafspraken automatisch in uw eigen digitale agenda. Zo heeft u altijd de juiste datums en tijden in uw eigen agenda.

Contact
Telefoon:
0167-561671 (Sint Annaparochie)
0164-682310 (Sint Christoffelparochie)
E-mail: vormsel@sintannachristoffel.nl

Informatie via de e-mail werkt het beste omdat er op de secretariaten van de parochies niet altijd iemand aanwezig is.

Kosten
Hier volgen nog een paar woorden over de kosten die met name bedoeld zijn voor jullie ouders. Aan de voorbereiding op het heilig Vormsel zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door het Bisdom van Breda. Wanneer u geen parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar parochiebijdrage. Voor 2023 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 156, -.

De kosten voor het vormselprojectboek ‘Vormselkracht’ en de kosten voor materiaal bedragen samen € 25,00. Dit bedrag kan op de startbijeenkomst betaald worden.