Ziekenzalving

Ziekenzalving.

In de ziekenzalving raakt Christus in kracht van de Heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige bijstand. De Heer neemt de zieke als het ware bij de hand en geeft de genade van troost, van vrede en bemoediging. In de voorbede wordt aan de Heer gevraagd: ‘Kom Heer Jezus, bezoek deze zieke en ontferm U over hem; sterk hem door deze heilige zalving’.
In de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te kunnen dragen.
Wanneer de zieke na de zalving weer beter wordt, kan hij in geval van een nieuwe ernstige ziekte het sacrament opnieuw ontvangen.
Het is daarnaast mogelijk de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat.
Ook oudere mensen kunnen de zalving ontvangen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.

De zalving kan ook gegeven worden aan een stervende mens en kan helpen om je leven te durven toevertrouwen aan God. Overgave aan God als voorbereiding op de ontmoeting met God na dit leven.
God zal verlichting schenken, zegt de priester. De ziekenzalving kan in deze laatste situatie nog voorafgegaan worden door het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Na de zalving kan de heilige Communie gegeven worden als viaticum, als Brood van eeuwig leven, voor de laatste reis.

Aanvragen ziekenzalving

Voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving kunt u contact opnemen met pastoor Hans de Kort, telefoon: 06-12866859 of  0167-563129.