H. Gummarus

Kern H. Gummarus
Hier vind u informatie over de kern H. Gummarus.
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

  1. De contact gegevens.
  2. De kerkberichten, met informatie over de komende viering.
  3. Actuele informatie
  4. Vrijwilligers.
  5. Bestuur parochiekern
  6. Begraafplaats
  7. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie.

De contactgegevens:
H. Gummaruskerk Westdam 83 4651BE Steenbergen
– Contactpersonen zijn: Dhr. Bram Hommel (tel: 06-53802394) Els Verbeek (tel: 06-52433560)
– Misintenties kunt u opgeven bij: Lidy Verbeek, (tel: 0167-566886) of via dit on-line misintentieformulier

De Kerkberichten

Viering maandag 10 juni om 19.00 uur in de Lourdeskapel.
Voorganger Pastoor H. de Kort.

Doordenkertje.

We hebben deze wereld niet geërfd
van onze voorouders, maar geleend
van onze kinderen.
Haida spreekwoord

Personalia. De overledene die wij in ons gebed gedenken is:  Ad Wijne, weduwe van Harry Looijen.

Zaterdag 15 juni 2024 om 17.00 uur viering van in de Gummaruskerk.
Voorganger  Pastoor H. de Kort.
De zang wordt verzorgd door het Gummaruskoor.

Jrg. Dora Rijk – Potters
Thomas van der Riet
Peet Schijvenaars ev Toos Bosters
jrg. Ida Hoendervangers – van Berkel
Rinus Luijks

Viering maandag 17 juni om 19.00 uur in de Lourdeskapel.
Voorganger Pastoor H. de Kort.

 

Boekenmarkt in Sint Gummaruskerk.
Op zaterdag 6 juli 2024 is de volgende boekenmarkt. Van 10.00 – 15.00 uur bent u van harte welkom.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen: geef ze aub af in de Gummaruskerk tijdens de openstelling. In de maanden maart en april op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Ansichtkaarten Gummaruskerk te koop.
Tijdens de openstelling van de Gummaruskerk kunt u ansichtkaarten van onze kerk kopen.
Een losse kaart kost 0,75 euro, een setje van 5 kaarten kost 3 euro.
Er zijn 2 verschillende setjes van ieder 5 kaarten. Beide setjes samen kosten 5 euro.

Vrijwilligers:
Een parochiekern kan niet functioneren zonder vrijwilligers.
Hier vind u een overzicht van een aantal vrijwilligers een tevens een aantal personen die een aanspreekpunt zijn voor bepaalde taken in onze parochiekern.

Koor en muziek: Patrick Goverde
Rondleidingen kerk: Jan Gelten
Kosters: Kees Verwijs, Ton Manniën, Patrick Vermunt, Ineke Middendorp.

Bestuur parochiekern:
Voorzitter: Dhr. A. Hommel
Secretaris: Mevr. E. Verbeek
Kasbeheerder: Dhr. C. Iriks
Diaconie: Mevr. M. Onland-van Haaren
Gebouwen: Bert van Drunen
Vrijwilligers: Dhr. H. Meeuwissen

Begraafplaats:
Locatie: Nassaulaan 33, 4651 AA Steenbergen
Rutger de Nooij, beheerder begraafplaats
tel:  0642294746
email: info@rkbegraafplaatssteenbergen.nl

De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:

Onze geschiedenis

De geschiedenis van onze parochie (en onze stad) telt vele eeuwen. Zo stond er in de eerste helft van de 13e eeuw een kerk in Steenbergen. Rond 1510 werd die oude kerk vervangen door een nieuwe, toegewijd aan de H.Jacobus. Die stond op de plaats, waar nu de protestante kerk staat.

De st. Jacobuskerk

Tijdens de 80-jarige oorlog kwam Steenbergen onder vuur te liggen. De St. Jacobuskerk werd ontluisterd en als legerloods ingericht. Rond 1820 werd die oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige protestante kerk. In al die tijd moesten de katholieken het zonder kerk en zonder eigen pastoor doen. Zo bleef dit ook na de 80-jarige oorlog nog jaren het geval. Steenbergen was aangewezen op Lepelstraat en Heerle. Toen in 1679 pastoor Jacobus Kerckers naar Steenbergen kwam, vestigde hij zich voorlopig buiten de stad in een huis op de Welberg, waar een schuur als kerk diende. Pas in oktober 1707 kon pastoor Kerckers een schuilkerk aan de Kleine Kerkstraat in gebruik nemen, die hij toewijdde aan de heilige Gummarus. Oogluikend werd de katholieke eredienst binnen de standswallen toegestaan. In 1831 hebben de Steenbergenaren midden op de markt een kerk gebouwd.

De oude st. Gummarus kerk

Rond 1900 werd een grotere kerk gewenst, die opgetrokken werd achter de bestaande. Ze werd ontworpen door architect Pierre Cuijpers. Ze is geori?nteerd: dat wil zeggen, dat het altaar aan de oostzijde staat en wij met ons gezicht naar het oosten gekeerd bidden. Op 14 juli 1903 kwam Mgr. Petrus Leijten, toenmalig bisschop van Breda, de nieuwe St.Gummaruskerk inwijden. Maar aan het eind van de tweede wereldoorlog ? op 30 oktober 1944 ? werd de toren en daarmee ook het kerkgebouw door de bezetters op hun aftocht verwoest. Om kwart over vier viel de klap: een trieste puinhoop bleef over.

De verwoeste kerk

De parochianen zochten hun toevlucht in de kapel van de zuster van het Steenbergse ziekenhuis en later konden ze terecht in een noodkerk. Het herstel werd ter hand genomen en in 1949 kon de kerstnacht weer gevierd worden in de kerk. In 1960 werd de toren herbouwd en zo hoort onze St. Gummaruskerk weer tot het vertrouwde beeld in onze stad. Al van verre kun je haar silhouet zien, dat

Steenbergen in het West-Brabantse markeert.

De Gummarus kerk bepaalt weer het stadsbeeld

Wetenswaardigheden:
Onze parochie telt ongeveer 4000 ingeschreven parochianen

Onze kerktoren is 78,5 meter hoog

Er hangen 4 luidklokken in de kerktoren, die in volgorde van grootte aldus heten:

H.Jacabus: oorspronkelijke patroon van de parochie. Het randschrift is: Laudo Deum = ik loof God

H.Gummarus: huidige patroon van de kerk. Het randschrift is Convoco vivos, plango mortuos = ik roep de levenden samen, ik betreur de doden.

H.Maria: Angelus-klok, die dagelijks om 12 uur en om 18 uur oproept tot gebed. Het randschrift is Nuntia Maria = ik boodschap Maria.

H.Adrianus: consecratieklokje om zieken en andere thuisblijvers aan dit moment te herinneren en tevens doopklokje. Het randschrift is Shalom = Vrede en alle goeds

Buiten de kerk staan de volgende beelden:
H.Hart: op de Markt, ontworpen door Jospeh Cuypers, gegoten in Antwerpen, 800 kg wegend.

Kruis: markeert in de absis de plaats, waar binnen de kerk het tabernakel staat. Het is afkomstig uit de afgebroken kapel van Onze Stede