Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bij de sint Annaparochie wordt binnenkort een onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Het parochiebestuur hecht er namelijk grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochie.

Daarom is het belangrijk dat u bij iemand terecht kunt als u zich niet veilig voelt bij de uitoefening van uw vrijwilligerswerk binnen de parochie.  Het kan dan gaan om ongewenst gedrag, zoals intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag,  agressie en geweld, discriminatie, pesten.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft informatie en advies en kan bemiddelen of doorverwijzen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon is:

 

De vertrouwenspersoon is straks bereikbaar via een mailadres dat uitsluitend voor hem/haar toegankelijk is.