Vredeskerk

Kern Vredeskerk

Hier vindt u informatie over de kern Vredeskerk
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

  1. De contact gegevens.
  2. De kerkberichten, met informatie over de komende viering.
  3. Actuele informatie
  4. Vrijwilligers.
  5. Bestuur parochiekern
  6. Begraafplaats
  7. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie.

De contactgegevens:
Vredeskerk, Magnoliastraat 18, 4651 LD Steenbergen. Postadres: Anjerstraat 6, 4651 MJ Steenbergen.
Iedere zaterdag om 19.00 uur een eucharistie- of woord-communieviering in de kerk, op de woensdagochtend om 9.30 uur ook in de kerk gedurende de zomerperiode.

– Contactpersoon: Petra Geers, Anjerstraat 6, 4651 MJ Steenbergen tel: 0167-565994, e-mailadres: petrageers@hotmail.nl
– Misintenties kunt u opgeven bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2, 4651 KH Steenbergen, tel: 0167-565612, e-mailadres: r.gelten@home.nl of via dit on-line misintentieformulier

De Kerkberichten:

Woensdag 19 Juni is er om half 10 een Eucharistieviering in de Vonk met als voorganger Pastoor Hans de Kort. 

Zaterdag 22 Juni is er om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger Pastoor Hans de Kort. De muzikale invulling wordt verzorgt door het koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans.  Wij gedenken: Jos van Ham vanwege zijn verjaardag.

Woensdag 26 Juni is er om 9.30 uur een  Woord-Communieviering in de Vonk met als voorganger Past.w. Lenie Robijn.

Vrijdag 28 Juni om 13.30 uur is er een Eucharistieviering in de Vonk voor bewoners Onze Stede, Pastoor Hans de Kort is de voorganger.  Iedereen is welkom.

Secretariaat Vredeskerk: Petra Geers 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Actuele informatie: 

Zaterdag 13 Juli  Taizéviering in de Vredeskerk. 

Op zaterdag 13 april om 19.00 uur wordt er in de Vredeskerk weer een Taizé-viering gehouden, Vooraf als welkom is er vanaf 18.30 uur voor allen thee en koffie.

Tegen zeven uur gaan we in de kerk zitten. Tijdens de viering zijn er enkele Bijbelteksten, kleine gebeden, herhaalde korte gezangen, mooie muziek en heel veel stilte, ter bezinning en in-keer (= beweging-naar-binnen). – Alles naar het model van de vieringen in de kloostergemeenschap te Taizé (Fr.).

Zang, muziek en teksten zijn voorbereid door de werkgroep en worden ondersteund door het kerkkoor uit Nieuw – Vossemeer en het koor “En Toch”, beide o.l.v. Martien van Gaans.

Patrick Goverde begeleidt de koren op piano.

Welkom vanaf 18.30 uur

 

Boekenmarkt in de Vredeskerk op zaterdag 19 Oktober 2024. 

Om weer tot een mooie collectie boeken te komen voor onze boekenmarkt in oktober kunt u iedere maandagochtend tussen half 10 en half 12 boeken inleveren via de ingang van de Vonk, aanbouw van onze Vredeskerk. Voor inlichtingen over de boekenmarkt kunt u bellen of mailen naar Petra Geers: petrageers@hotmail.nl of 0167-565994

 

 

 

Vrijwilligers:
Een parochiekern kan niet functioneren zonder vrijwilligers.
Hieronder vindt u de contactpersonen van de diverse werkgroepen:

Actie Kerkbalans: Nicole Bruynseels tel. 0167-566265 arco.akkermans@ziggo.nl
Bloemversieringen: Ingrid v.d. Weegen, tel. 0167-567605 famvanderweegen@kpnmail.nl
Kosters: Toos van der Linden tel. 0167-566312 toosenpietvanderlinden@home.nl
Lectoren: Will van Eekelen, tel. 0167-565025 wveekelen@live.nl
Misdienaars: Loretta van Fessem tel. 0167-562191 fessemfam@home.nl
Onderhoud: Jan Bruynseels, tel. 0167-564119 janbruynseels@home.nl
Uitvaart-coördinator: Adriënne van Ham, tel. 0167-565853 ahmvanham@home.nl
Parochieblad “Samenkomst”: Petra Geers, tel. 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Bestuur Parochiekern:
Voorzitter: Jan Bruynseels
Secretaris: Petra Geers
Kasbeheerder: Rina Gelten
Notulist: Loretta van Fessem
Toos v.d. Linden
Adriënne van Ham

Begraafplaats:
Locatie: Nassaulaan 33, 4651 AA Steenbergen
Contactpersoon: Rutger de Nooij tel. 0167-542254, mobiel 06-42294746

De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:
Al in 1954 maakte de gemeente Steenbergen een nieuw uitbreidingsplan ten zuiden van de Molenweg met een eigen centrum het Floraplein. In dat centrum werden in 1960 een aantal winkels gerealiseerd, maar de eveneens daar gedachte basisschool en kerk kregen uiteindelijk een plaats iets verderop in de wijk en wel in de Magnoliastraat.

In 1967 krijgt de nieuwe wijk – Steenbergen Zuid – al zoveel inwoners en allure, dat er behoefte ontstaat aan een eigen kerkgemeenschap en een eigen kerkgebouw. Op 20 Januari 1968 wordt de H. mis al opgedragen in de aula van de L.T.S. aan de Molenweg. Zolang er nog geen kerkgebouw is worden hier de weekendvieringen gehouden.

Na besprekingen met de Parochie van de H. Gummarus te Steenbergen- centrum, de Parochie van de H. Cornelius te Welberg en het Bisdom van Breda wordt daarom op 14 April 1968 besloten tot het oprichten van het rectoraat “Vredeskerk”. Op 26 April 1968 deelt het Bisdom mee dat de hulpkerk St. Amandus in Geertruidenberg gesloten wordt. Deze noodkerk is 10 jaar oud en heeft 400 zitplaatsen. Het inmiddels gevormde kerkbestuur van de Vredeskerk acht dit gebouw uitermate geschikt om ook in Steenbergen-Zuid tijdelijk als noodkerk te fungeren. De gemeente Steenbergen besluit op 5 Juli 1968 aan het rectoraat een perceel grond van 640 m² langs de Azaleastraat in erfpacht te geven; alsook de benodigde vergunningen.

Ook dan zijn het voornamelijk vrijwilligers die van augustus tot december 1968 druk zijn met het afbreken in Geertruidenberg, verhuizen en daarna weer opbouwen in Steenbergen-Zuid. Op 1 December 1968 wordt de Vredeskerk in gebruik genomen en ingezegend door deken F. Bastiaensen. Pas per 1 Januari 1979 wordt het tijdelijke rectoraat opgeheven en wordt de zelfstandige parochie “Vredeskerk” opgericht.

 

De noodkerk bleek na een aantal grootscheepse opknapbeurten, uitstekend te kunnen voldoen: meer en meer bleek de noodkerk een echte kerk te kunnen zijn. In 2018 werd er dan ook feestelijk stilgestaan bij 50 jaar Vredeskerk.

Een korte opsomming van de belangrijkste aanpassingen door de jaren heen:
1980 de twee zijingangen worden vervangen door één hoofdingang
1984 aanbouw sacristie en ontmoetingsruimte “De Vonk”
1985 stenen muur wordt rond de kerk geplaatst
1986 inrichten “het Zolderke” voor de tienergroepen; thans onderkomen van heemkundekring “De Steenen Kamer”
1988 overnamen grote orgel van “Onze Stede” en plaatsing hiervan in de kerk na de herindeling van de kerkruimte
1990 vernieuwing dakbedekking
1991 hekwerk voorkant van de kerk
2001 nieuwe beglazing en binnen en buiten wordt de kerk in moderne kleuren geschilderd
2002 aanbrengen plafondverwarming
2021 schilderen binnenkant en buitenkant van de kerk
2022 schilderwerkzaamheden aan de aanbouw, sacristie en “De Vonk”                                                                                                                                                                                                              2023 de banken gaan eruit en worden vervangen door stoelen, ook wordt er vloerbedekking gelegd in de kerk. Het was een hele klus, maar het resultaat mag er zijn.!!!!

Nog steeds worden de meeste werkzaamheden door vrijwilligers gedaan en zijn zo de onderhoudskosten in de hand te houden.

Wilt u ook graag een handje helpen, zodat de Vredeskerk kan blijven bestaan meldt u dan aan bij de contactpersoon van de werkgroep onderhoudt.