Vredeskerk

Kern Vredeskerk

Hier vindt u informatie over de kern Vredeskerk
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

  1. De contact gegevens.
  2. De kerkberichten, met informatie over de komende viering.
  3. Actuele informatie
  4. Vrijwilligers.
  5. Bestuur parochiekern
  6. Begraafplaats
  7. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie.

De contactgegevens:
Vredeskerk, Magnoliastraat 18, 4651 LD Steenbergen.
Iedere zaterdag om 19.00 uur een eucharistie- of woord-communieviering in de kerk, op de woensdagochtend om 9.30 uur ook in de kerk gedurende de zomerperiode.

– Contactpersoon: Petra Geers, Anjerstraat 6, 4651 MJ Steenbergen tel: 0167-565994, e-mailadres: petrageers@hotmail.nl
– Misintenties kunt u opgeven bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2, 4651 KH Steenbergen, tel: 0167-565612, e-mailadres: r.gelten@home.nl of via dit on-line misintentieformulier

De Kerkberichten:

Woensdag 21  Februari 9.30 uur Woord-Communieviering in de Vonk, Past.w. Lenie Robijn.

Vrijdag 23 Februari 13.30 uur, Eucharistieviering in de Vonk, Pastoor Hans de Kort. ( voor bewoners “Onze Stede”, maar iedereen is welkom)

Zaterdag 24 Februari 19.00 uur, Eucharistieviering Pastoor Hans de Kort.  Muzikale invulling: Koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans

Woensdag 28 Februari 9.30 uur, Eucharistieviering in de Vonk, Pastoor Hans de Kort is de voorganger. Na deze viering is het gezellig koffiedrinken.

Secretariaat Vredeskerk: Petra Geers 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Actuele informatie: 

Boekenmarkt:

Op Zaterdag 13 April  is er weer een boekenmarkt in de Vredeskerk om 11.00 uur gaan de deuren open voor de liefhebbers van een goed boek. Om 15.00 uur komt er een einde aan de boekenmarkt en hopen we weer veel boeken te hebben verkocht. De opbrengst is voor het instant houden van de Vredeskerk.

We hebben deze keer een hele grote collectie kinderboeken, er is voor alle leeftijden wel wat te vinden, ook voor deze boeken is de prijs € 1,00 en 6 voor € 5,00.

Wilt u nog boeken inleveren dit kan iedere maandagochtend tussen half 10 en half 12 in de Vonk, aanbouw Vredeskerk. Voor meer informatie: Petra Geers: 0167-565994 ov via de mail petrageers@hotmail.nl

Taizéviering

Zaterdag 13 April is er om 19.00 uur een Taizéviering in Vredeskerk. Dit keer wordt deze viering georganiseerd door de koorgroep “Menora”

Dit is geen eucharistieviering, maar een korte (oecumenische) viering in de stijl van Taizé van ongeveer 45 minuten, met weinig gesproken woord, halverwege de viering een stilte en veel zang. De liederen bestaan uit korte teksten, in verschillende talen en worden een aantal keren herhaald.  De liederen zijn eenvoudig en de melodieën zijn gemakkelijk mee te zingen. Centraal staat een lichtaltaar, dat symbool staat voor het Licht dat de duisternis overwint. De viering heeft een mediatief karakter.                                                                                    Een ogenblijk van bezinning in een drukke en hectische tijd.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie/thee, de viering begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom!!!

Vrijwilligers:
Een parochiekern kan niet functioneren zonder vrijwilligers.
Hieronder vindt u de contactpersonen van de diverse werkgroepen:

Actie Kerkbalans: Nicole Bruynseels tel. 0167-566265 arco.akkermans@ziggo.nl
Bloemversieringen: Ingrid v.d. Weegen, tel. 0167-567605 famvanderweegen@kpnmail.nl
Kosters: Toos van der Linden tel. 0167-566312 toosenpietvanderlinden@home.nl
Lectoren: Will van Eekelen, tel. 0167-565025 wveekelen@live.nl
Misdienaars: Loretta van Fessem tel. 0167-562191 fessemfam@home.nl
Onderhoud: Jan Bruynseels, tel. 0167-564119 janbruynseels@home.nl
Uitvaart-coördinator: Adriënne van Ham, tel. 0167-565853 ahmvanham@home.nl
Parochieblad “Samenkomst”: Petra Geers, tel. 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Bestuur Parochiekern:
Voorzitter: Jan Bruynseels
Secretaris: Petra Geers
Kasbeheerder: Rina Gelten
Notulist: Loretta van Fessem
Toos v.d. Linden
Adriënne van Ham

Begraafplaats:
Locatie: Nassaulaan 33, 4651 AA Steenbergen
Contactpersoon: Rutger de Nooij tel. 0167-542254, mobiel 06-42294746

De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:
Al in 1954 maakte de gemeente Steenbergen een nieuw uitbreidingsplan ten zuiden van de Molenweg met een eigen centrum het Floraplein. In dat centrum werden in 1960 een aantal winkels gerealiseerd, maar de eveneens daar gedachte basisschool en kerk kregen uiteindelijk een plaats iets verderop in de wijk en wel in de Magnoliastraat.

In 1967 krijgt de nieuwe wijk – Steenbergen Zuid – al zoveel inwoners en allure, dat er behoefte ontstaat aan een eigen kerkgemeenschap en een eigen kerkgebouw. Op 20 Januari 1968 wordt de H. mis al opgedragen in de aula van de L.T.S. aan de Molenweg. Zolang er nog geen kerkgebouw is worden hier de weekendvieringen gehouden.

Na besprekingen met de Parochie van de H. Gummarus te Steenbergen- centrum, de Parochie van de H. Cornelius te Welberg en het Bisdom van Breda wordt daarom op 14 April 1968 besloten tot het oprichten van het rectoraat “Vredeskerk”. Op 26 April 1968 deelt het Bisdom mee dat de hulpkerk St. Amandus in Geertruidenberg gesloten wordt. Deze noodkerk is 10 jaar oud en heeft 400 zitplaatsen. Het inmiddels gevormde kerkbestuur van de Vredeskerk acht dit gebouw uitermate geschikt om ook in Steenbergen-Zuid tijdelijk als noodkerk te fungeren. De gemeente Steenbergen besluit op 5 Juli 1968 aan het rectoraat een perceel grond van 640 m² langs de Azaleastraat in erfpacht te geven; alsook de benodigde vergunningen.

Ook dan zijn het voornamelijk vrijwilligers die van augustus tot december 1968 druk zijn met het afbreken in Geertruidenberg, verhuizen en daarna weer opbouwen in Steenbergen-Zuid. Op 1 December 1968 wordt de Vredeskerk in gebruik genomen en ingezegend door deken F. Bastiaensen. Pas per 1 Januari 1979 wordt het tijdelijke rectoraat opgeheven en wordt de zelfstandige parochie “Vredeskerk” opgericht.

 

De noodkerk bleek na een aantal grootscheepse opknapbeurten, uitstekend te kunnen voldoen: meer en meer bleek de noodkerk een echte kerk te kunnen zijn. In 2018 werd er dan ook feestelijk stilgestaan bij 50 jaar Vredeskerk.

Een korte opsomming van de belangrijkste aanpassingen door de jaren heen:
1980 de twee zijingangen worden vervangen door één hoofdingang
1984 aanbouw sacristie en ontmoetingsruimte “De Vonk”
1985 stenen muur wordt rond de kerk geplaatst
1986 inrichten “het Zolderke” voor de tienergroepen; thans onderkomen van heemkundekring “De Steenen Kamer”
1988 overnamen grote orgel van “Onze Stede” en plaatsing hiervan in de kerk na de herindeling van de kerkruimte
1990 vernieuwing dakbedekking
1991 hekwerk voorkant van de kerk
2001 nieuwe beglazing en binnen en buiten wordt de kerk in moderne kleuren geschilderd
2002 aanbrengen plafondverwarming
2021 schilderen binnenkant en buitenkant van de kerk
2022 schilderwerkzaamheden aan de aanbouw, sacristie en “De Vonk”                                                                                                                                                                                                              2023 de banken gaan eruit en worden vervangen door stoelen, ook wordt er vloerbedekking gelegd in de kerk. Het was een hele klus, maar het resultaat mag er zijn.!!!!

Nog steeds worden de meeste werkzaamheden door vrijwilligers gedaan en zijn zo de onderhoudskosten in de hand te houden.

Wilt u ook graag een handje helpen, zodat de Vredeskerk kan blijven bestaan meldt u dan aan bij de contactpersoon van de werkgroep onderhoudt.