Katholiek worden

Katholiek worden

Voelt u in zich een verlangen om gedoopt te worden? Wilt u zich aansluiten bij de katholieke geloofsgemeenschap? Dan vraagt u zich waarschijnlijk ook af: maar hoe? Wat moet ik er voor doen? Moet ik er voor leren? Waar moet ik dat aanvragen?
Op elke leeftijd en in alle levensomstandigheden kunt u zich aansluiten bij onze kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende wijzen, afhankelijk van uw voorgeschiedenis.
Bent u al gedoopt in een protestantse kerk? De grote christelijke kerken hebben de doop onderling erkend. In dat geval wordt u niet opnieuw gedoopt maar ontvangt u, na een voorbereidingstijd, het Sacrament van het Heilig Vormsel. Dat is een ritueel waarbij de priester of de bisschop u de handen oplegt en bidt om de Heilige Geest. Vervolgens wordt er met gewijde olijfolie een kruistekentje op uw voorhoofd getekend.

Bent u nog niet gedoopt, dan wordt u eerst gedoopt, waarna de bovengenoemde zalving plaatsvindt.

En de voorbereiding?

Die is sterk afhankelijk van uw voorgeschiedenis en van de plaatselijke omstandigheden.

Was u al bij een andere kerk bewust gelovig en praktiserend? Weet u al veel van het (katholieke) geloof?
Bent u al vertrouwd met onze liturgie, geloofsleer en geloofsleven? Of weet u nog helemaal niets en is alles nog vreemd voor u? In een persoonlijk gesprek zal de pastor met u over uw situatie spreken en een vorm van voorbereiding voorstellen.

Als u overweegt katholiek te worden , neem dan contact op met het parochiesecretariaat, telefoon: 0167-561671 of mail:  par.secretariaat@sintannaparochie.com