!@#H.H.PetrusenPaulus

Misintenties kern H.H. Petrus en Paulus
Opgave formulier misintenties kern H.H. Petrus en Paulus

De prijs van een misintentie is € 12,00 (graag vooraf betalen).
U kunt het bedrag van de intenties overmaken op IBAN no: NL54 RABO 0111541905 t.n.v. Sint Anna parochie o.v.v. Misintenties.