Overlijden / Uitvaart

Overlijden/uitvaart

Ons leven kan onverwacht of bij ziekte of hoge ouderdom verwacht eindigen. Overlijden ‘hoort’ zo bij dit broze bestaan. Het geloof kan dan naast het medeleven dat we van mensen mogen ontvangen een belangrijke bron van troost zijn en hoop geven dat onze dierbare overledene verder leeft op een wijze die alle begrip te boven gaat. “Ik ben een God van levenden”, zegt de Heer.

Indien voor de overledene een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal meestal de uitvaartondernemer contact opnemen met de parochie. Er wordt dan een tijd en plaats afgesproken voor de plechtigheid en de pastor zal contact opnemen met de familie voor een ontmoeting. In die ontmoeting zal o.a. gesproken worden over de uitvaart. De viering kan een eucharistieviering of een gebedsviering zijn in één van onze kerken. Ook kan de pastor  een gebedsviering leiden in een crematorium.

Soms heeft de overledene een bepaalde wens kenbaar gemaakt aangaande de uitvaart (liederen, muziek, voorganger). Natuurlijk wordt daar in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden. In onze parochie zijn koren bereid te zingen in een uitvaart. Ook kan er met CD’s gewerkt worden. Er is ruimte voor het houden van een toespraak door familie of bekenden.

Praktische informatie

Om een uitvaart vast te leggen en te regelen kan de familie of de uitvaartondernemer bellen naar de uitvaarttelefoon: 06-28409023