Huwelijk

Huwelijk.

Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd. Het is niet alleen een verbond met elkáár, maar ook een verbond met God. Het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Je deelt het leven met de ander, ondanks de verschillen in karakter en aanleg. Bij het uitspreken van de trouwbelofte in een kerkelijke huwelijkssluiting mag je erop vertrouwen dat God je in het sacrament van het huwelijk de kracht schenkt je trouwbelofte gestand te doen, als je voor die kracht openstaat.
De liefde en trouw tussen man en vrouw in het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk en van Christus voor zijn Kerk. Door hun ja-woord spreekt het bruidspaar uit een levend beeld van Gods liefde te worden en open te staan voor het ontvangen van nieuw leven uit Gods hand.

Praktische informatie

Het sacrament van het huwelijk wordt gevierd in een kerkgebouw of kapel tijdens een H. Mis of tijdens een dienst van Woord en Gebed. In een aantal gesprekken met de pastor vindt de voorbereiding op deze viering plaats.  Als u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, neem dan contact op met het parochiesecretariaat, telefoon: 0167-561671 of e-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com