H. Cornelius

 

Kern H. Cornelius

Na de viering op 15 november 2014 is de H. Corneliuskerk gesloten.
De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Contactpersoon is Leo Houtman  tel: 0167-566103

Historische schets van de parochiekern Heilige Cornelius te Welberg, gemeente Steenbergen.

In 1679 benoemde de bisschop van Antwerpen een zekere Jacob Kerckers tot pastoor in het naastgelegen Steenbergen. In datzelfde jaar, op 5 maart, voerde pastoor Kerckers zijn eerste H. Mis op in een huisje op Welberg. Vervolgens was van 1680 tot 1707 een schuurkerk te Welberg voor katholieke diensten in gebruik.

In 1707 werd een nieuwe, stenen schuurkerk gebouwd op een andere locatie te Welberg. Blijkbaar voldoet de schuurkerk geruime tijd, want meer dan twee eeuwen later, in 1927, wordt A.C.J.M. Ermen tot bouwpastoor van Welberg benoemd.

Een jaar later werd de kerk geconsacreerd door Mgr. P. Hopmans. Aanvankelijk was Ermen kapelaan in IJzendijke en daarna in Oosterhout. Op Welberg werd onder zijn leiding de kerk met pastorie, naast een patronaat en twee scholen, opgericht. Tijdens zijn aanwezigheid op Welberg groeide in de parochie een sterke Maria-devotie. Welberg werd toen (de jaren voor de Tweede Wereld Oorlog) bekend door “het bruidje”; een jonge Welbergse vrouw die beweerde door Maria-verschijningen bezocht te zijn. Welberg trok toen, dankzij het bruidje en de vermeende Maria-verschijningen, vele gelovige bedevaartgangers. In die periode kon worden geïnvesteerd in de verfraaiing van de kerk.

Ermen legde zijn ambt als pastoor neer in 1942, maar bleef op de pastorie om zich geheel aan de Maria-devotie te wijden. Twintig jaar later ging hij met emeritaat. Hij was in zijn tijd één van de weinige mensen met een filmcamera en hij heeft dan ook mensen en gebeurtenissen op de gevoelige plaat vastgelegd. En dankzij zijn films zijn mooie beelden over vroeger tijden op Welberg bewaard gebleven.

In 1942 volgde C.J.M. Oomen emiritus Ermen op. In 1962 werd Oomen opgevolgd door pastoor C.A.J. Uijtdewilligen. Aan hem was de taak om een al te uitbundige devotie in te
dammen. In 1978 wordt Uijtdewilligen opgevolgd door pastoor A. van Oeffelen, die tevens pastoor is van De Heen. In 1982 vertrekt Van Oeffelen en neemt pastoor De Bruijn van Kruisland zijn taak over.

Als de laatstgenoemde stopt op Welberg wordt in 1988 pastor Theo Sanders aangesteld. Pastor Sanders leidde -naast de parochie van de Vredeskerk in  Steenbergen ook de kerk in Kruisland en de parochie in Welberg.

 

Vanaf 1 juli 2005 tot de sluiting van de kerk op 15 november 2014 was het pastorale team onder leiding van pastoor Hans van Geel verantwoordelijk voor de pastorale zorg.

Bekijk hier de foto’s van de slotviering.