…H.Gummaruskerk!@#

Misintenties H. Gummaruskerk
Opgave formulier misintenties H. Gummaruskerk

De prijs van een misintentie is € 12,00 (graag vooraf betalen).
U kunt het bedrag van de intenties overmaken op IBAN no: NL73 RABO 1488131031 t.n.v. Sint Anna parochie. o.v.v. Misintenties.