R.K Weeshuis

R.K Weeshuis

Het R.K. Weeshuis Steenbergen is een publieke instelling van de R.K.Kerk en bezit als zelfstandig onderdeel rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht en is als zodanig erkend naar Nederlands recht. De doelstelling van het Weeshuis is het verlenen van financiële ondersteuning aan kinderen die opgroeien onder moeilijke financiële omstandigheden, deels in de regio Steenbergen, maar ook wereldwijd.
Ook andere projecten waarbij kinderen betrokken zijn, zoals hulp in vluchtelingenkampen en hongerbestrijding, worden gesteund.
Het bestuur van het Weeshuis is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Sint Annaparochie en legt financiële verantwoording af aan het bisdom Breda. De bestuursleden worden benoemd door de bisschop van Breda.

Het secretariaat en tevens correspondentieadres van het R.K.Weeshuis is: Heense Molenweg 33, 4655 SX De Heen. Email: rkweeshuissteenbergen@gmail.com