Aanmeldformulier 1e Communie

1ehcommunie

Inschrijf formulier voor de 1e H. Communie.

Geslacht:
Gedoopt:

Gegevens ouders:

Overige vragen en/of opmerkingen:
Ziektes en/of handicap waar rekening mee gehouden moet worden:
Speciale Voedingsvoorschriften:

Als uw kind niet in een kerk behorend bij de Sint Annaparochie gedoopt is, wilt u dan een officieel doopbewijs van de kerk waar uw kind wel gedoopt is bij die kerk opvragen en inleveren op de informatieavond of zo snel mogelijk daarna op het parochiesecretariaat.

Privacywetgeving: De parochie vraagt aan ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar toestemming voor het maken of publiceren van fotos van de communicant en eventueel aanwezige familieleden voor publicatie in de (digitale) nieuwsbrief van de parochie, het parochiebericht of de website van de parochie.

Ik maak (wij maken) wel/geen bezwaar tegen publicatie van namen en fotos van de communicant tijdens de voorbereidingsactiviteiten en viering van de eerste heilige Communie en parochiële kinderactiviteiten.