H. Petrus en Paulus

Kern H.H. Petrus en Paulus

Hier vind u informatie over de kern H.H. Petrus en Paulus
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

  1. De contact gegevens
  2. Berichten uit de Kern
  3. Bestuur parochiekern
  4. Begraafplaats
  5. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie

De contactgegevens:
Contactpersoon en opgeven Misintenties: Ger de Jongh (tel: 0167-522909 email: gdjonghh68@gmail.com
U kunt uw misintenties ook opgeven via dit on-line misintentieformulier

Berichten uit de Kern:

katholiekleven journaal 22 juni 24

Bestuur parochiekern:
De geloofsgemeenschap Dinteloord valt onder bestuur van de parochiekern H. Gummarus te Steenbergen. (zie gegevens bij parochiekern H. Gummarus)

Begraafplaats:
Locatie: Oostgroeneweg 1 4671BL Dinteloord
Mariakapel en begraafplaats zijn dagelijks geopend van 09.00 uur – 17.00 uur
Contactpersoon onderhoud en beheer RK Begraafplaats Dinteloord: robhamgemro@outlook.com mobnr: 06-51674663

De RK Begraafplaats wordt onderhouden en beheerd door vrijwillig(st)ers.

Op deze begraafplaats vindt men de Maria-kapel.
Als in november 2014 de parochiekerk H.H. Petrus en Paulus onttrokken wordt aan de eredienst, is achter ‘de gesloten deuren’ al het idee gerijpt om en het plan op papier gezet een Mariakapel te maken op de RK Begraafplaats aan de Oostgroeneweg. Het voormalige ‘lijkenhuisje’ bergruimte op de begraafplaats wordt geheel gestript (alleen de muren blijven overeind).
Daarna wordt met enthousiasme, geduld en samenwerking een Mariakapel opgebouwd door een kleine groep enthousiaste vrijwillig(st)ers. In de maand december 2014 werd de kapel ingewijd door de toenmalige pastoor Hans van Geel. In de kapel vindt u het Mariabeeld terug wat ook in het kerkgebouw stond gedurende de meimaand en de oktober maand. De zitbanken zijn gemaakt van de houten banken uit de parochiekerk. Het hekwerk is afkomstig van de doopkapel ook uit de parochiekerk.
De kapel heeft als functie, een rustpunt in een jachtige en onrustige wereld. De geloofsgemeenschap in Dinteloord mag met recht trots zijn op zo’n parelt je van rust en devotie.

 

Pastoor Jan van Oers schrijft in het voorwoord bij 200 jaar parochie het volgende: ’de parochie Dinteloord mag trots zijn op de vele manieren, waarop het geloof in de afgelopen 200 jaar is gevierd en heeft veel geloofskracht in zich om met Gods genade te kunnen zeggen dat het geloof in Christus de komende generaties opnieuw zal inspireren.’ Anno 2023, brandt er nog steeds een vlam is er nog steeds Licht, met dank aan de inzet en zorg van een mooie groep vrijwillig(st)ers, Dank daarvoor!!!


De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:

In het overwegend protestantse Dinteloord bestond een katholieke gemeenschap. In 1795 werd een parochie gesticht, gewijd aan de Heilige Petrus en Paulus. Aan de Havenweg, buiten de kom, was er omstreeks 1800 een kerkje, dat in 1834 nog werd uitgebreid met onder meer een toren. Deze kerk werd in 1862 gesloopt en vervangen door een neogotische kerk, welke ontworpen was door P.J. Soffers. Op zijn beurt werd ook deze kerk gesloopt in 1927.

Petrus & Paulus

Ze werd vervangen door een gebouw dat ontworpen werd door Jacques van Groenendael. Deze kerk werd door oorlogsgeweld verwoest in 1944.

Petrus & Paulus

In 1951 werd een nieuwe kerk ingewijd. Dit was een driebeukige bakstenen kerk met zadeldak, in een aan de Delftse School herinnerende, gotiserende stijl. Architect was C.M. van den Berg. Later is er een vierkante, vlak opgaande toren aan de ingangszijde bijgebouwd.

Petrus & Paulus

In 1995 bestaat de parochie HH. Petrus en Paulus 200 jaar bij gelegenheid wordt een herdenkingsboekje gemaakt.

In 2004 verloor de parochie haar zelfstandigheid. In 2009 ging ze samen met zes andere parochies in de omgeving van Steenbergen, om aldus de Sint-Annaparochie te vormen.

Sinds 2009 maakt Dinteloord met zes andere parochie deel uit van de Sint-Annaparochie te Steenbergen. Teruglopende inkomsten maakten het de nieuwe parochie onmogelijk om alle kerkgebouwen open te houden. Na een laatste viering op 22 november 2014 is de Petrus en Pauluskerk gesloten voor de eredienst.

De kerk bezit een orgel uit 1862, dat afkomstig is uit de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar. Er waren beelden van de heilige Petrus en Paulus, en naast het hoofdaltaar stond links een Maria-altaar en rechts een Jozef-altaar.

De beelden van HH. Petrus en Paulus worden overgebracht naar de kerk van st-Gummarus te Steenbergen daar staan zij aan de zijkant in een nis.

Sint-Petrus en Pauluskerk (Dinteloord) - Wikipedia

Sluiting en appartementencomplex

De kerk is in november 2014 aan de eredienst onttrokken en later verkocht. In de kerk worden in 2020 27 appartementen gebouwd. Deze appartementen zijn gerealiseerd in 2021. Het orgel blijft behouden.

In een kerk wonen? Verhuur woningen kerk van Dinteloord in april van start | Bergen op Zoom | bndestem.nl

Transformatie Petrus en Pauluskerk in Dinteloord tot 27 appartementen - Bergh Bouw

Kijken: zo zien de appartementen in de Petrus en Pauluskerk eruit | Bergen op Zoom | bndestem.nl

De voormalige parochie is een parochiekern en valt onder de parochiekern St Gummarus te Steenbergen. Parochianen noemen het zelf liever een Geloofsgemeenschap daar zij als parochianen geen eigen kerkgebouw meer hebben.

Op de begraafplaats, gelegen aan de Oostgroeneweg wordt een Maria-kapel gerealiseerd door vrijwilligers van de geloofsgemeenschap, deze kapel wordt ingewijd op 22 november 2014.

In het verzorgingstehuis ‘De Nieuwe Haven’ is er in eerste instantie een onderkomen gevonden waar elke donderdagmorgen een contactmorgen is en aan het einde van de maand een Eucharistieviering. Door de coronapandemie (einde 2022) is men uitgeweken naar het zaaltje van de Gereformeerde Kerk aan het zuideinde, waar men 2 maandelijks bij elkaar komt als Seniorenpastoraat Dinteloord. Een lid van het pastoraal Team St Annaparochie is hierbij aanwezig.

Ook het parochiejournaal/Katholiek Leven in Dinteloord wordt via mail of via bezorging bij betrokken parochianen bezorgd.

Dit alles wordt gedragen door inzet en zorg door een groep vrijwillig(st)ers