Gezinsdag aan Zee 2024

Gezinsdag aan Zee 2024

Op zaterdag 29 juni 2024 is de Gezinsdag aan Zee! Van harte welkom, en dat geldt ook heel bijzonder voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden.
Zo vlak voor de start van de zomervakantie komen we samen in de strandkerk van Cadzand-Bad in Zeeuws-Vlaanderen. Op een steenworp afstand van de zee maken we er een fijne dag van waarin we ons als gezinnen verdiepen in ons mooie katholieke geloof.
Kapelaan Luc Simons spreekt voor de volwassenen. Hij vertelt over zijn eigen leven, bekering en roeping en geeft handreikingen voor onze ‘roeping’ als ouders.
Lees meer…

Antoniusnoveen Lepelstraat

Antoniusnoveen Lepelstraat

Op dinsdag 11 juni hadden we de laatste viering van de Antoniusnoveen in de kerk van Lepelstraat. Elke keer mochten we rond de 100 mensen verwelkomen bij deze vieringen. We hadden steeds gastpredikanten die een zogenaamde “Ik ben… ”- uitspraak van Jezus hebben overwogen en die in verband brachten met het leven en de prediking van de H. Antonius en met de actualiteit in kerk en wereld. Met de woorden “”Ik ben” verwijst Jezus naar het gebeuren bij een doornstruik waar God Zich aan Mozes openbaarde als Ik ben die is, d.w.z. Ik zal er zijn voor jullie (Ex 3,14) Juist doordat we als kerk geloven dat Jezus één in wezen is met de Vader, mogen we Hem zien o.a. als God, onze goede Herder, als het Licht der wereld, als de weg, de waarheid en het leven.
Op zondag a.s. vieren we ter afsluiting van de noveen het Hoogfeest van de H Antonius om 11.00 uur, traditiegetrouw met de harmonie St Antonius erbij en één van onze koren uit Lepelstraat. Daarna is er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie naast de kerk. We danken de Antoniuswerkgroep die deze noveen weer georganiseerd heeft en ieder die bijgedragen heeft aan de vieringen. Moge de noveen goede vruchten voortbrengen.

Bisschop Liesen

Bisschop Liesen

Toen bisschop Liesen 5 jaar geleden op zondag 16 juni de 40e Antoniusnoveen afsloot in de kerk van Lepelstraat zei hij aan het einde van de eucharistieviering dat het toevallig op die dag 35 jaar geleden was dat hij tot priester gewijd is. Nu zijn we 5 jaar verder en 16 juni valt weer op een zondag. Dat betekent dus dat bisschop Liesen op 16 juni a.s. 40 jaar priester is. Zoals we weten is bisschop Liesen twee jaar geleden ernstig ziek geweest. Hij heeft zware chemokuren gehad maar is nu weer hersteld. Toch heeft hij nog niet helemaal de energie terug die hij vroeger had. Daarom werkt hij nog maar beperkt en gaat hij zijn robijnen priesterjubileum vrij bescheiden vieren met een Mis in de kathedraal van Breda op 16 juni om 10.30 uur en daarna een korte receptie. Tegelijk viert hij dat hij bijna 12 ½ jaar bisschop van Breda is. Die viering staat open voor ieder. Namens onze parochies zullen we hem feliciteren en hem danken voor al zijn inzet voor ons bisdom.. We wensen hem alle goeds toe, een verder herstel van zijn gezondheid en Gods zegen en daar bidden we ook om.

pastoor Hans de Kort

Het licht zien

Themaviering:  Het licht zien

Halsteren – Zaterdag 29 juni is er in de St. Martinuskerk een themaviering ‘Het licht zien’. Daarbij zijn alle belangstellenden vanaf 16.30 uur welkom. Het is een viering met liederen van Oosterhuis, teksten, dialoog en bezinning.
De viering zelf start om 17.00 uur. Voor ieder die eerder komt worden de liederen van Oosterhuis al gezamenlijk ingezongen. De koorgroep Menora uit Bergen op Zoom bereidt de zang, dialoog en teksten voor. Als centraal thema is gekozen voor het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.

Sacramentsdag

Sacramentsdag

Twee weken na Pinksteren vieren we weer een hoogfeest in onze kerk, namelijk Sacramentsdag oftewel het hoogfeest van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Op sommige plaatsen in Nederland maar ook in verschillende landen van de wereld wordt dit feest nog groots gevierd met sacramentsprocessies door de straten van een dorp of stad. Er worden soms prachtige bloemversieringen aangebracht in en buiten de kerken. Als RK kerk geloven we dat Christus in het sacrament van de Eucharistie reëel tegenwoordig is. Hij voedt ons geestelijk in de Mis, niet alleen met zijn Woord maar ook met zijn Lichaam en Bloed onder de tekenen van brood en wijn.
Lees meer…

Boekenmarkt

Boekenmarkt st. Gummaruskerk

Op zaterdag 1 juni 2024 is er weer een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk. Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast hebben we een ruime sortering kunst-, geschiedenis- en natuurboeken
Ook hebben we een groot aanbod van gebruikte legpuzzels die u voor een klein prijsje kunt kopen. De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit om 15.00 uur. U bent van harte welkom. De koffie staat voor u klaar!
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze aub af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bedankt!

De weg na Pinksteren

De weg na Pinksteren

De afgelopen week hebben we het feest van Pinksteren gevierd. Na Pinksteren staan nog een paar minder bekende feesten op de liturgische kalender, het feest van de heilige Drie-Eenheid en Sacramentsdag. Pas daarna pakken we de draad op van de ‘gewone’ zondagen door het jaar. Met Pinksteren worden we op weg gezet om met de hulp van de heilige Geest ons geloof vorm te geven. Wanneer we de Bijbel lezen, helpt de heilige Geest ons om de boodschap van Jezus te verstaan. De heilige Geest helpt ons ook om samen Kerk te zijn. Dit kan door actief als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar ook in stille momenten, door gebed, een kaarsje aansteken of naar een Eucharistieviering te gaan.
Lees meer…

Mariaviering

Mariaviering

Zaterdag 25 Mei is er om 19.00 uur als afsluiting van de Mariamaand een speciale Mariaviering in de Vredeskerk. Wij bidden en zingen dan tot Maria om vrede in de wereld.
Het Gummaruskoor o.l.v. Patrick Goverde heeft mooie Marialiederen ingestudeerd. U bent van harte welkom.

Pinksteren

Pinksteren

In een parochie waar ik vroeger werkte, konden we het meestal zo regelen dat het sacrament van het vormsel aan kinderen van groep 8 werd toegediend vlak voor Pinksteren. Dat is een heel geschikte tijd in het kerkelijke jaar voor het ontvangen van dit sacrament, omdat Pinksteren het feest is van de nederdaling van de H. Geest en het vormsel is het sacrament bij uitstek van de H. Geest. De vormeling spreekt zijn of haar geloof uit en zegt daarmee ja op de doop die die de ouders indertijd beslist hebben voor hun kind. Je ontvangt bij het vormsel extra kracht van de H. Geest om te kunnen leven als een gedoopte mens.
Dit jaar hadden we in onze parochies de vormselviering aan het begin van de paastijd. Op 1e Pinksterdag wordt een volwassene uit de Christoffelparochie gevormd die toe wil treden tot onze kerk. Zij is al ooit gedoopt in de gereformeerde kerk en zal naast het vormsel ook de eerste heilige Communie ontvangen. Een mooi gebeuren voor haar , maar ook voor ons als parochie. Want we staan er zeker met Pinksteren dan weer eens extra bij stil dat de meesten van ons ook gedoopt en gevormd zijn. We bidden dat die H. Geest in haar en in ons allen veel goede vruchten mag voortbrengen.

pastoor Hans de Kort

 

Kunstmarkt

Kunstmarkt Nieuw-Vossemeer

Vijf jaar geleden was er tijdens de braderie een kunstmarkt in de H.J. de Doperkerk te Nieuw-Vossemeer. Wat was het leuk om zoveel talent in onze kerk ruimte te geven om zich te laten zien. Gezien het succes van toen organiseren we ook dit jaar tijdens de braderie op zondag 9 juni 2024 tussen 11.00 uur en 17.00 uur een kunstmarkt in onze kerk.
Hiervoor nodigen we u uit om deel te nemen met uw schilderijen, keramiek, gedichten en andere kunstvormen en er weer iets moois van te maken.
Als thema hebben we gekozen voor “verbinding” . Onze Kerk staat tenslotte ook voor verbinding of je nu wel of niet gelovig bent. Ook niet gelovigen krijgen een bloemetje en steun als zij dat nodig hebben.
Wij denken dat “verbinding” in vele vormen tot uiting komt dus ruimte geeft aan creatieve vrijheid.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 31 mei 2024 bij;
Corrie van de Velde; 0622552786, corrie.velde@caiway.net
Corrie Goderie ; 06 13284551 cemgoderie@gmail.com