Biecht

Biecht

Het sacrament van Boete en Verzoening biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat de Heer bereid is je te vergeven.
Het is God die in dit sacrament door Christus zijn vergeving schenkt. Door de vergeving van de zonden wordt de gebroken gemeenschap tussen God en de boeteling hersteld. Ook wordt de band tussen de zondaar en de Kerk vernieuwd. Immers, de Kerk die als gemeenschap geroepen is tot heiligheid, ondervindt schade van de zonden die individuele gelovigen begaan. Telkens wanneer een zondaar zich bekeert en Gods vergeving ontvangt, gaat hij opnieuw over van de dood naar het leven. Bij een ernstige ziekte kan dit sacrament deel uitmaken van de bediening die daarnaast bestaat uit het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving, en waar mogelijk, de heilige Communie.

Aanvragen biecht

In onze parochies zijn er geen vaste biechttijden.
Als u het Sacrament van Boete en Verzoening wilt ontvangen, kunt u een afspraak maken met pastoor Hans de Kort, telefoon: 06-12866859 of 0167-563129