55 jaar Vredeskerk

55 jaar Vredeskerk

Toen in de jaren ’60 een hele nieuwe wijk in het zuiden van Steenbergen werd gebouwd verrezen er ook winkels op het Floraplein, en in de jaren zeventig de Gummarusschool. De bewoners van deze nieuwe wijk wilde ook graag een eigen kerk in hun wijk. In 1967 wordt Steenbergen-Zuid een rectoraat horende bij de parochie van de H. Cornelius.

De eerste vieringen vinden vanaf 20 januari 1968 plaats in de aula van de LTS aan de Molenweg. Het toenmalig parochiebestuur geeft echter niet op en blijft zoeken naar de mogelijkheden voor een eigen kerkgebouw. Men vindt in Geertruidenberg een “overbodige hulpkerk”. Deze wordt met vereende krachten naar Steenbergen vervoerd en weer opgebouwd. Op 1 december 1968 zegent deken F. Bastiansen de Vredeskerk in.

Dit heugelijke feit wordt op zaterdag 2 december 2023 herdacht met een feestelijke eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort. Een koor bestaande uit koorleden vanuit alle parochiekernen binnen de Sint Annaparochie o.l.v. Martien van Gaans en Patrick Goverde op orgel verzorgt de muzikale invulling.

Na deze viering is het koffiedrinken in de aula van de Gummarusschool. Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De film die gemaakt is bij het 25-jarig bestaan van de Vredeskerk wordt ook vertoond.