Bouwen aan het Rijk Gods

Bouwen aan het Rijk Gods

Nog maar een paar dagen en we vieren het einde van het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning. De vieringen in de maand november hebben een dringende boodschap: Heb je gezorgd voor kwetsbaren? Heb je omgezien naar mensen die hulp nodig hebben? Deze week lazen we in de zondagsliturgie de tekst over de talenten (Matteüs 25,14-30). Kort samengevat: een man gaat voor een lange tijd naar het buitenland. Hij roept drie dienaars bij zich en vertrouwt hun drie bedragen toe: de eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede drie en de derde één talent. Goed om te weten dat in de Joodse samenleving van destijds een talent een enorme grote som geld vertegenwoordigde. De eerste twee dienaars weten het bedrag te verdubbelen, maar de derde dienaar stopt uit angst voor zijn heer het geld in de grond. Met als gevolg dat de heer woedend is op zijn derde dienaar, omdat hij niets gedaan heeft met de talenten die hem zijn toevertrouwd. In het dagelijks leven en in ons geloofsleven worden ook wij uitgedaagd om de talenten die wij hebben gekregen volop te benutten en in te zetten om anderen van dienst te zijn. De R.K. kerk en de PKN kerk en ‘WijZijn’, een brede organisatie voor maatschappelijk werk, hebben dit op 19 november uitgebreid mogen doen met een inspirerende en gezellige dag voor onze oudere medemens uit Halsteren en Lepelstraat in de Wittenhorst in Halsteren. Met de vele talenten van de vrijwilligers van de AVE werkgroep hebben wij deze dag voor de 15e keer mogen verzorgen. Wij zijn dankbaar dat we op deze wijze mogen bijdragen aan de uitnodiging die God ons doet om ons in te zetten voor onze medemens.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie