Pastoraal woord

Pastoraal woord

In het weekend van 2 en 3 december beginnen we aan de Advent. We leven toe naar de komst van Christus wiens geboorte we gaan vieren. Komend weekend mogen we ook vieren dat de Vredeskerk 55 jaar bestaat in een feestelijke Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. We zijn dankbaar dat we al zovele jaren kerk kunnen zijn op die plaats. We zijn dankbaar naar al degenen toe die in die 55 jaar de kerk als geloofsgemeenschap op wat voor manier dan ook hebben ondersteund en opgebouwd als kerkganger, als vrijwilliger, als (financieel) meelevende en biddende parochiaan. We feliciteren de geloofsgemeenschap van de Vredeskerk met dit jubileum.

Er komt in dit weekend ook een voor velen van ons onbekende priester de eucharistie vieren in onze parochies. Het gaat om pastoor Frans Verheije (zie foto) die tot voor kort pastoor was in Wouw e.o. en die met emeritaat is gegaan. Hij heeft bij zijn emeritaat al meteen aangegeven dat hij graag in de buurt van Roosendaal waar hij woont, de parochies wil helpen door voor te gaan in eucharistievieringen. We zijn hem hier dankbaar voor. We hebben met hem afgesproken dat hij het eerste weekend van de maand zal voorgaan in twee vieringen op zaterdagavond en in één op zondagmorgen. Ook is hij beschikbaar voor vieringen op de tweede zaterdag van de maand.

pastoor Hans de Kort