Kerstfeest 2023

Kerstfeest 2023

Wanneer ik uit mijn raam naar buiten kijk, is koning winter nog ver te zoeken. De polders waar ik doorheen rij zijn bezaaid met grote plassen. Het valt niet mee om tussen al die nattigheid de kerstgedachte te zoeken. Toch zijn de winkelstraten wederom prachtig versierd en in mijn straat zie ik volop kerstverlichting.

In onze kerken zijn de kerststallen weer tevoorschijn gehaald. Vele vrijwilligers zijn hard aan het werk om straks het feest van Kerstmis te kunnen vieren. Overal is er wel iets bijzonders te zien. De gebouwen wordt nog eens extra opgepoetst en de bloemen- en kerstgroepen zijn druk in de weer om met dennengroen en bloemen de kerkgebouwen prachtig te versieren. En ook de koren zijn druk aan het repeteren om samen de kerstliederen in te studeren.

Kerstmis 2023. Voor velen een feest om naar uit te zien. Voor anderen is de maand december een maand vol herinneringen. Iemand vroeg mij eens. Geloven, hoe doe je dat? Misschien, probeerde ik, is het voldoende om te luisteren naar wat andere mensen te zeggen hebben. Kom eens naar de kerk en zie hoe mensen in de weer zijn met hun geloof. Hoe rijk het is om samen met andere mensen te zingen en stil te zijn.

De kern van Kerstmis is dat God zijn Zoon Jezus Christus tussen mensen geboren laat worden. In een schitterend licht en herders die gewekt worden door engelen, mag de Heer in ons leven komen als een klein en kwetsbaar Kind. Een groter geschenk kan God ons niet geven. In dit kind is Gods genade zichtbaar geworden, een kind dat goddelijk is én menselijk, groot en krachtig in doen en laten, maar tegelijkertijd uitermate kwetsbaar voor het kwaad.

Mede namens mijn collega’s pastoor Hans de Kort, pater Bertus van Schaik en parochiebesturen wens ik u allen een zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een gezegend Nieuwjaar.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie