Pastoraal woord

Pastoraal woord

Op woensdag 13 december 2023 hebben we in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom een lantaarn met daarin het licht ontvangen dat in de geboorteplaats van Jezus was ontstoken en dat via mensen in allerlei landen doorgegeven is. We hebben dit kaarslicht overgebracht naar onze parochie waar het daar met Kerstmis zal branden in onze kerken. We mogen onszelf warmen aan dit licht van Christus, Gods Zoon, die liefde, vergeving en (eeuwig) leven wil schenken aan alle mensen van goede wil. We proberen zelf in ons eigen leven dit licht van Christus, dit vredeslicht, te verspreiden en zo dragers van het Licht te zijn. In de adventstijd hebben we u als parochianen uitgenodigd om houdbare voedingsmiddelen en schoonmaakmiddelen in te zamelen bij onze kerken voor de voedselbank. Dit kan nog tot en met zondag 17 december 2023. Een actie die goed past bij het Licht dat we als kerk proberen te zijn, ook in onze eigen omgeving. We nodigen u uit voor de kerstvieringen. Ik wens u en uw dierbaren alvast, mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, de PKC’s en het Sint Annaparochiebestuur een zalig Kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

pastoor Hans de Kort