Waarom vieren we advent?

Waarom vieren we advent?

De vier weken van de Advent staan in het teken van verwachting en voorbereiding op de komst van de Heer. Maar tijdens de adventsperiode bereiden we ons niet alleen voor op de geboorte van het Kind. De advent bereidt voor op alle wijzen van Jezus’ komen: zijn geboorte als een klein en kwetsbaar Kind; zijn voortdurend komen als de Verrezene wanneer mensen hun hart openen voor Hem en tenslotte wanneer de tijden vol zullen zijn Jezus komst in grote heerlijkheid.

In de liturgie van deze periode zijn veel lezingen gekozen uit de boeken van de profeten. Vooral de profeet Jesaja komt aan het woord. De teksten van Jesaja moedigen ons aan om onze aandacht te richten op God, om alles op te tillen wat met Hem van doen heeft en alles in te leveren wat ons van Hem afhoudt. Niet onszelf in de aanval gooien wanneer we ons gekwetst voelen, maar het zwaard laten omsmeden tot een werktuig waarmee goed werk te verrichten is.

Een tweede centrale figuur is Johannes de Doper. Tegenover al die mensen die in zorgen en angsten leven, roept Johannes: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht en wees getroost, want na mij komt iemand die machtiger is dan ik ben, namelijk de Heer.

En dan Maria. Op iconen staat zij vaak afgebeeld met open armen en op haar borst een gouden medaillon met daarin Christus geborgen. Maria is de ontvangende én de gevende. Zij begrijpt wat haar overkomt en durft in vertrouwen ‘ja’ op de boodschap van de engel te zetten.

Drie mensen die leven vanuit volle verwachting leven: de aansporing tot geloof en vertrouwen van Jesaja, de hoop bij Johannes en de kracht en vreugde bij Maria. De liturgie van de advent zet ons op weg naar Kerstmis. Vier weken waarin we uit mogen zien naar de geboorte van een klein Kind.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie