Pastoraal woord

Pastoraal woord

Binnenkort vieren we het paastriduum in onze parochies. Dit jaar vieren we het volledige paastriduum voor beide parochies alleen in de Gummaruskerk in Steenbergen, volgend jaar in de Quirinuskerk in Halsteren. Het leek beter om de kleine groepen parochianen die de laatste jaren de Witte Donderdagviering en de avondviering op Goede Vrijdag bezoeken, bij elkaar te brengen. Het is zinvol en mooi is om het laatste Avondmaal en de herdenking van het lijden en sterven van Christus op één plaats te vieren voor de parochianen van de beide parochies samen met het volledige pastoraal team en emerituspriester Bertus van Schaik die immers ook voor alle parochianen in de beide parochies werken.
De Paaswakes hebben we nog wel op twee plaatsen. in de meeste kerken is er nog een kruisweg op vrijdagmiddag en op eerste Paasdag een dienst. We hopen dat u deelneemt aan één van de Paasvieringen. De kern van ons christelijk geloof vieren we met Pasen. Zoals het staat in onze geloofsbelijdenis: Ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven , die nedergedaald is ter helle , de derde dag verrezen uit de doden. Mede namens pastoraal werkster Lenie, pater Bertus en de beide parochiebesturen wens ik u een zalig Pasen toe.

pastoor Hans de Kort