St. Anna processie 2023

Zeer geslaagde st. Anna processie

Zondag 17 september 2023 is een onvergetelijke dag geworden voor de inwoners van Steenbergen. Na één keer uitstellen in het jubileumjaar van Steenbergen vanwege slecht weer, kon 750 jaar geloofsgemeenschap in Steenbergen, toch op een bijzondere wijze worden gevierd.
Het is een feestelijke processie geworden, waarin alle kerken die onder de Sint Annaparochie vallen, ook die helaas zijn gesloten, werden uitgebeeld.
Ieder op zijn eigen manier; van de reus Gummarus tot aan de vredesduiven, had iedere kerk zijn eigen uitbeelding in de processie. Wie en welke kerk er werd uitgebeeld werd verwoord in een gratis boekje wat langs de route werd uitgedeeld. Foto’s vindt u verderop in deze pagina. Lees meer…

Kringloopwinkel

Plan kringloopwinkel Dinteloord

Woord en Daad (een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) onderzoekt of het mogelijk is om een kringloopwinkel op te zetten in Dinteloord die duurzaam omgaat met spullen en een ontmoetingsplek is in de regio. De opbrengsten zijn bestemt voor een mooi project van Woord en Daad.
Heeft u interesse om hier aan mee te werken of bent u gewoon benieuwd naar de nieuwe kringloopwinkel, bezoek dan de informatieavond  op dinsdag 19 september. De start is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Locatie: Het Dorpshuis in Dinteloord. Ingang via de achterzijde (tegenover Pizzeria Napoli, Raadhuisplein 7). zie ook www.woordendaadwinkels.nl/

Inzegening Veldkruis

Inzegening veldkruis

Op het feest van Kruisverheffing, donderdag 14 september a.s., willen we als parochie het pas herstelde veldkruis, aan de Krommeweg in Steenbergen, inzegenen. Dit kruis was aan het corpus door een vandaal beschadigd. Door de inzet van Ad v.d. Par en andere vrijwilligers, het werk van kunstenaar Hans Hanssen en door financiële bijdragen van o.a. de Gemeente Steenbergen en de Stadsraad van Steenbergen, is het mogelijk geworden om dit veldkruis goed te herstellen.
In een korte gebedsdienst, die begint om 19.00 uur en die mede voorgegaan wordt door vicaris Paul Verbeek, wordt het kruis opnieuw gezegend. U bent van harte welkom.

Jubileum pater Bertus

Jubileum Pater Bertus

Hij wilde het klein houden maar het werd wel een echt feestje. Pater Bertus vierde dat hij 65 jaar geleden zijn priester belofte aflegde. Hij ging voor in een eucharistieviering in de sacristie van de Joannes de Doperkerk. Pastoor Hans de Kort assisteerde hierbij. Na de viering werden er mooie woorden gesproken o.a. door Corry Goderie die de sociale betekenis en de grote kracht van pater Bertus om mensen te verbinden roemde. Er was een prachtige en lekkere taart die met veel bewondering werd ontvangen. Ook cadeautjes ontbraken niet o.a. vanuit het bestuur en pastoraal team van de Sint Annaparochie die heel dankbaar zijn voor het nog steeds veelvuldig oppakken van vieringen in onze regio. Pater Bertus zelf was blij met alles en genoot zichtbaar.

Volgend jaar hoopt hij zijn 50 jarig jubileum binnen de Joannes de Doperparochie te vieren.

Aanmelden 1e H. Communie en H. Vormsel

Aanmelden 1e H. Communie en H. Vormsel

In oktober gaat de voorbereiding voor een nieuwe groep communicanten en vormelingen van start. Voor de eerste H. Communie kunnen leerlingen zich aanmelden, die dit jaar in groep 4 zitten. Voor de vormelingen zijn dat leerlingen uit groep 8.

Op deze pagina kunt zich aanmelden kan via een digitaal aanmeldingsformulier voor uw 1e H. Communie.
Op deze pagina kunt zich aanmelden kan via een digitaal aanmeldingsformulier voor het H. Vormsel.

De informatieavond voor de Communie is op donderdag 21 september om 19.30 uur en de informatieavond voor het Vormsel op donderdag 28 september om 19.30 uur.
Beide bijeenkomsten zijn in de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 in Steenbergen.

Geslaagde Bedevaart Lourdes

Geslaagde Bedevaart Lourdes

De parochies regio Steenbergen en Zundert e.o. hebben van 22 juli tot en met 29 juli hun jaarlijkse parochiereis gehouden onder leiding van  “bedevaartpastoor”  Hans van Geel. 48 Personen gingen mee op reis, 13 mensen zijn in Steenbergen opgestapt, de overige in Etten-Leur en Zundert. De reis ging o.a. langs  Reims (met een viering in de Notre Dame), Nevers (rustplaats Bernadette) naar Lourdes.  Daar werd o.a. de grot bezocht, meegelopen met de Sacramentsprocessie, een indrukwekkende internationale viering en de Kruisweg. Na en paar dagen in Lourdes te zijn geweest ging de reis weer huiswaarts via Lisieux (met een viering in de Basiliek van Therese van Lisieux).  Van zaterdag tot en met zaterdag met goed weer keerden de pelgrims moe maar met een warm gevoel, tevreden huiswaarts.

Organist gezocht

Organist(e) gezocht

Vanwege studieredenen heeft de huidige organiste van het kerkkoor H. Georgius te Kruisland te kennen gegeven m.i.v. september alleen op de 1e en 3e zondag van de maand het kerkkoor te kunnen begeleiden. Derhalve zoekt het koor voor begeleiding iedere 2e en 4e zondag van de maand een organist(e).
De H. Mis is op zondag om 11.00 uur. Over repetitietijd en liederensuggesties komen geen problemen, want alles is in goed overleg bespreekbaar.
Voor inlichtingen kunt U bellen met Fred van der Heijden 0167 532584

 

Buiten viering J de Doperkerk

Buiten viering J de Doperkerk

Lekker onder  de beschutting van de lindeboon van de J de Doperkerk te Nieuw Vossemeer vierden de  kinderen van de Sint Annaparochie die dit jaar hun eerste communie  hebben gedaan samen met de  vormelingen een terugkomdag. Op deze dag werd ook de naamdag van de kerk gevierd.De buitendienst werd goed bezocht en er ontstond een mooie sfeer waarin de kinderen een centrale plaats kregen. Lees meer…

Bedevaart naar Kevelaer 2023

 

Bedevaart naar Kevelaer 2023

Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken voor de 274e keer de bedevaart naar Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, de Troosteres der Bedroefden, wordt vereerd.
Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om daarna, gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria en bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en predikaties, weer huiswaarts te keren.
Deze tweedaagse pelgrimstocht, zal dit jaar worden gehouden op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus. De pelgrimstocht wordt per touringcar gemaakt.
Lees meer…

Leo

Koffie met cake in de H. J. de Doperkerk

Zoals altijd op de laatste zondag in de maand was er vandaag weer koffie met cake in de H. J. de Doperkerk. Inmiddels een goed en gezellig gebruik waar mensen genieten van een gezellig samen zijn.Er is altijd wat te vieren en het bloemetje van de maand wordt benoemd. Soms worden er meerdere bloemen gegeven aan mensen  die het moeilijk hebben vanwege gezondheidsproblemen. Dat was ook deze maand het geval maar daarnaast was er ook iets te vieren. Lees meer…