Zalig Pasen

Zalig Pasen !

De Goede Week is de week waarin we ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Andere benamingen voor de Goede Week zijn Stille Week of heilige Week. De laatste dagen daarvan, van Witte Donderdag tot en met paaszaterdag, zijn het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

In de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie zijn tijdens deze dagen vele vrijwilligers in de weer om de belangrijkste week van het jaar voor te bereiden. De kerk wordt grondig gepoetst, de koren studeren nog eens extra op de gezangen van de Goede Week en Pasen. Ook worden de kerken afhankelijk van de viering stemmig en sfeervol versierd. In onze parochies is het ook een goede gewoonte dat verschillende scholen naar de kerk toekomen voor een Palmpasenviering of Paasviering of om al luisterend langs de Kruisweg van Jezus te lopen.

In de H. Gummaruskerk in Steenbergen werd voor de tweede keer “The Passion” opgevoerd.
Op eigentijdse wijze werd het lijdensverhaal van Jezus verteld. Het Dutch Christian Choir uit Roosendaal zong inspirerende hedendaagse en christelijke liederen. Het werd een bijzondere middag. Tijdens het concert werd ook het vier meter hoge Nederlandse Wereldjongerendagen (WJD) kruis binnengedragen.

Wilt u samen met ons Pasen of één van de andere vieringen meevieren dan bent u van harte welkom in onze kerken! Op de website van de Sint Annaparochie (www.sintannaparochie.com ) en de Sint Christoffelparochie (www.sint-christoffel.nl) kunt u alle informatie nog een keer nalezen. Mede namens het pastoraal team, de besturen en vrijwilligers wens ik u een zalig Pasen!

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie