Pastoraal woord

Samen op weg gaan

 

Na zeven maanden voorbereiding is het zover. Op vrijdag 12 april ontvangen 7 kinderen uit onze parochies het sacrament van het heilig Vormsel. Op zaterdag 13 april nemen 13 kinderen voor de eerste maal deel aan de heilige Communie. Beide vieringen vinden plaats in de H. Quirinuskerk in Halsteren. Op zaterdag 11 mei doen nog eens 4 kinderen hun 1e heilige Communie in de Vredeskerk in Steenbergen. We kijken met veel plezier terug op de voorbereidingstijd. Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen en hun ouders groeien in geloof. Samen proberen we er een fijne voorbereidingstijd van te maken door de verhalen van Bijbel als leidraad te nemen in ons leven.
Deze week stond in de vieringen op ‘Beloken Pasen’ de apostel Tomas centraal. Gedurende veertig dagen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en spreekt met hen over het koninkrijk van God. Toen, zo staat er in de Bijbel, werd Hij voor hun ogen opgenomen in een wolk en konden de leerlingen Jezus niet meer zien. Daarop keerden de apostelen terug naar Jeruzalem om te wachten op de belofte van God de Vader, de komst van de heilige Geest. De tijd na Pasen laat zien dat mensen niet verloren zullen gaan. Het geloof in de verrijzenis van Jezus is geloven dat in elk mensenleven kiemen van geloof liggen die mensen hoop geven om ‘ja’ te zeggen op het breken en delen van het heilig Brood en dat het de moeite waard is om te wachten op de komst van de heilige Geest.

Lenie Robijn