pastoraal woord

Pastoraal woord

Na mooie vieringen met Pasen in onze kerken blijven we als kerk voorlopig nog in de paastijd , 50 dagen lang tot en met Pinksteren. In die zin kunnen we elkaar nog steeds een zalig Pasen toewensen. Pasen is het grootste en belangrijkste feest dat wij als christenen kennen. We mogen geloven dat Jezus als Gods Zoon door zijn leven, lijden, dood en verrijzenis de weg geopend heeft naar nieuw en eeuwig leven. Wat er met Hem is gebeurd na zijn dood, is tegelijk een belofte voor alle mensen die geprobeerd hebben in de Geest van Jezus Christus te leven. Natuurlijk leven wij als zwakke mensen niet altijd zo voorbeeldig als Jezus Zelf. Maar het mooie van ons  christelijk geloof is dat, als wij tijdens ons leven regelmatig erkennen naar God en onze medemensen toe, dat wij tekort zijn geschoten in liefde  en in geloof, dat we er dan op mogen vertrouwen dat we in ieder geval van God uit vergeving mogen ontvangen. De laatste woorden van onze geloofsbelijdenis zijn….. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Mogen we dit geloof vasthouden, er kracht en vreugde in vinden en ernaar leven, met de hulp van elkaar en van Gods heilige  Geest.

pastoor Hans de Kort