pastoraal woord

Begin van de Veertigdagentijd

Na alle vrolijkheid van carnaval breekt in de kerk nu een tijd aan van meer bezinnend bij het leven staan als opmaat naar het feest van Pasen. De Veertigdagentijd begint met een bijzonder ritueel: het ontvangen van het askruisje. Aswoensdag is een katholieke feestdag en wordt precies 46 dagen voor Paaszondag gevierd. De hele periode van Aswoensdag tot en met Pasen heet de veertigdagentijd.

Het askruisje heeft een rijke symboliek. Het wordt met as op je voorhoofd getekend, waarbij de priester zegt: “Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zal wederkeren.” Je geeft hiermee aan dat je weet hebt van het leven en dat je fouten maakt, maar dat je ook bij Jezus hoort en het anders wil doen. Nu heeft as in onze beleving vaak te maken met iets droevigs. Wat eens was, is niet meer. In onze kerken maken we as van de palmtakjes van het voorbije jaar. Het is hetgeen wat overblijft van takken die eens jong en groen waren.

Het as verwijst naar het lijden van onze Heer. Van dit lijden willen we ons niet afkeren, maar op ons nemen in het geloof dat God bij ons is. Veertig dagen lang krijgen we de tijd om ons op te warmen aan het vuur van Gods hart. Die tijd mogen we gebruiken om te groeien in ons geloof en liefde voor onze medemens. Moge wij het begin van deze Veertigdagentijd gebruiken om ons te bezinnen hoe wij als gelovig mens in het leven willen staan. Het is het waard om aan deze tocht te beginnen.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie