Pastoraal woord

Pastoraal woord

Carne vale. Deze Latijnse woorden betekenen: vaarwel vlees. Ze zijn een verklaring voor de betekenis van het woord carnaval. Carnaval gaat terug, zoals de meesten wel weten, op een katholieke traditie. De carnavalsdagen gingen vooraf aan de 40-daagse vastentijd in de kerk, waarin men moest afzien van het eten van vlees. Vroeger was de kerk zeer terughoudend in het oproepen van mensen om carnaval te gaan vieren. Men was bang voor het uit de hand lopen van dit feest. Later is men minder terughoudend geworden en is men zelfs carnavalsdiensten gaan houden in kerken. In de Gummaruskerk vindt op zondag 11 februari om 11.11 uur een carnavalsdienst plaats waaraan de prins en zijn gevolg medewerking geeft. Tegen een goed feest met respect voor elkaar waarin men de zorgen van alledag wat opzij kan zetten kan niemand zijn. De ene mens zal er wel meer behoefte aan hebben dan de andere. “We zitte gebakke” (carnavalsmotto in 2024 in Steenbergen), als we liefde mogen krijgen in ons leven en weten te geven aan anderen en aan God. We wensen de carnavalvierders een paar plezierige dagen toe en de mensen die geen carnaval willen of kunnen vieren, wensen we ook de voor ieder broodnodige rust en ontspanning toe.

pastoor Hans de Kort