pastoraal woord

Pastoraal woord

Binnenkort hopen we een bijzonder priesterjubileum te gaan vieren. Op 7 maart is pater Bertus 60 jaar geleden tot priester gewijd. En 50 jaar geleden in 1974 is hij tot pastoor benoemd in Nieuw-Vossemeer. Dat zijn jubilea die we niet veel meer meemaken. In die 50 jaar dat pater Bertus in N-Vossemeer woont is hij in die plaats maar ook later in De Heen, in de hele gemeente Steenbergen en in de regio bij velen bekend geworden. Hij heeft aan velen sacramenten toegediend, hij heeft het geloof verkondigd. Hij is bij tallozen op huisbezoek geweest en was en is nog steeds begaan met het wel en wee van velen. Ook heeft hij groepswerk gedaan, o.a. mensen begeleid die zieken bezochten. En natuurlijk heeft hij ook door de week vele Missen opgedragen. Ook nu is hij nog steeds bereid ons als pastoraal team te helpen door in vieringen voor te gaan in de kerken en verzorgingshuizen van onze parochies. We zijn hem hier zeer dankbaar voor. Hij doet dit alles nog steeds met veel enthousiasme en met een groot geloof. Hij is zelf ook heel dankbaar dat hij dit allemaal nog kan doen als priester. Om 14.00 uur op 7 maart zal hij de Mis vieren uit dankbaarheid in de kerk van Nieuw -Vossemeer waarvoor u allen uitgenodigd bent. We wensen pater Bertus nog vele door God gezegende jaren toe.
pastoor Hans de Kort