Bedevaart naar Kevelaer 2023

 

Bedevaart naar Kevelaer 2023

Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken voor de 274e keer de bedevaart naar Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, de Troosteres der Bedroefden, wordt vereerd.
Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om daarna, gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria en bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en predikaties, weer huiswaarts te keren.
Deze tweedaagse pelgrimstocht, zal dit jaar worden gehouden op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus. De pelgrimstocht wordt per touringcar gemaakt.
Lees meer…

Leo

Koffie met cake in de H. J. de Doperkerk

Zoals altijd op de laatste zondag in de maand was er vandaag weer koffie met cake in de H. J. de Doperkerk. Inmiddels een goed en gezellig gebruik waar mensen genieten van een gezellig samen zijn.Er is altijd wat te vieren en het bloemetje van de maand wordt benoemd. Soms worden er meerdere bloemen gegeven aan mensen  die het moeilijk hebben vanwege gezondheidsproblemen. Dat was ook deze maand het geval maar daarnaast was er ook iets te vieren. Lees meer…

Noveen Lepelstraat

Noveen voor H. Antonius

Op dinsdag 18 april wordt in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen weer gehouden ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen vinden plaats op negen dinsdagen achter elkaar en zijn om 19.00 uur in de H. Antoniuskerk in Lepelstraat.

Pastoraal woord

Pastoraal woord 11 april

Na het vieren van het paastriduum en de 1e paasdag blijven we als kerk nog zeven weken lang in de Paastijd. Het alleluja (looft God) zal steeds klinken in elke viering. We hadden een toetreden van een volwassene tot onze kerk en de doop van twee kinderen met Pasen. De verrijzenis van Christus, zijn nieuwe leven door de dood heen dat we mochten vieren met Pasen kreeg door deze dopen een bijzonder accent. De doop wordt in de kerk ook gezien als een vorm van nieuw leven, een hergeboorte uit water en Heilige Geest. De hele paastijd leent zich trouwens goed voor bijzondere vieringen. Lees meer…

Paasbezoek basisschool Merijntje

Paasbezoek basisschool Merijntje

Een kaarsje aansteken voor opa, mama, de kip of voetballer Maradona. Het kon allemaal.

De kinderen van basisschool Merijntje waren vanwege het paasverhaal op bezoek in de H.J. de Doperkerk Het werd een ervaring die ze niet snel zullen vergeten. Nadat opa Piet het paasverhaal had verteld gingen de kinderen in groepjes uiteen en werden de zintuigen op verschillende manieren geprikkeld; wierrook ruiken, hostie proeven, kaarsje aansteken, de doornenkroon voelen en de klok luiden. Ook voor een kijkje in biechtstoel was veel belangstelling. Lees meer…