Zorg dragen voor elkaar

Zorg dragen voor elkaar

De maand november is een speciale maand in onze kerken. De maand begint met de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen en eindigt met het feest van Christus Koning. Vooral op Allerzielen merk je hoe belangrijk dat het is dat je als gemeenschap zorgt voor de mensen die verdriet hebben. Het is ook een van de belangrijkst opdrachten die Jezus ons geeft: zorg dragen voor de mensen die lijden.

Je merkt het ook aan de keuze van de Bijbelteksten die toegroeien naar een diepgaande oproep tot waakzaamheid: wordt wakker mensen, let op, maar ook laat je niet bang maken en pieker niet. Het is niet moeilijk om deze woorden om te zetten naar onze huidige tijd. In de voorbede bidden we om vrede voor Oekraïne, Israël en Gaza. Het wordt zo langzamerhand een lange lijst van oorlogen, rampen en natuurgeweld. Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

De week rond Allerheiligen en Allerzielen is meestal een geladen week. Velen bezoeken in die week de begraafplaats waar hun dierbare begraven ligt, waar de urn bewaard wordt of het strooiveld waar de as uitgestrooid is. Op verschillende plaatsen waren de begraafplaatsen ‘s avonds extra verlicht op 2 november , en werden er speciale herdenkingen gehouden met teksten, muziek en symbolen. Lees meer…

Belevingsroute afgelast.

Belevingsroute op Allerzielen afgelast.

In verband met de verwachtte storm op Allerzielen wordt de beleving van 18.00 tot 19.30 uur op de RK. Begraafplaats aan de Nassaulaan afgelast.
De veiligheid van de nabestaanden/bezoekers, medewerkers staat voor de werkgroep “Allerzielen Rituelen Helen” voorop.
Erg spijtig maar toch.

 

Belevingsroute op begraafplaats Steenbergen tijdens Allerzielen

Belevingsroute op begraafplaats Steenbergen tijdens Allerzielen
 
Ook dit jaar organiseert Stichting Allerzielen Steenbergen tijdens Allerzielen (donderdag 2 november 2023), de dag dat overledenen speciaal herdacht worden, de belevingsroute op de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen.
 
Tussen 18.00 en 19.30 uur zijn bezoekers welkom tijdens de belevingsroute die is uitgezet. Er kan ook worden geluisterd naar muziek en zang, er kunnen kaarsjes worden aangestoken en ieder kan zijn of haar dierbaren op eigen wijze herdenken. Aansluitend is er vanaf 19.30 uur een viering in zowel de Gummaruskerk als in de Vredeskerk voor wie deze wil bezoeken. Er is om 19.00 uur ook een viering in de H. Joannes de Doper in Nieuw-Vossemeer.

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Sinds een paar weken wonen mijn huisgenote Greet en ik nu in onze nieuwe woning in Oud-Vossemeer (Coentjesweg 14, 4698 CM Oud-Vossemeer, telefoon 06-12866859 of via de pastorie in Steenbergen die voorlopig in gebruik blijft: 0167-563129). We zijn al aardig gewend daar en ook goed ontvangen door de buurtbewoners, medeparochianen en de PKC van Oud-Vossemeer. Tevens mochten we mondeling of schriftelijk vele goede wensen ontvangen. Graag danken we bij deze alle mensen die ons via een kaartje, een email, een attentie, een bloemetje of een persoonlijk woord het beste toewensten in het nieuwe huis.

Als mensen kunnen we zelf veel doen aan ons woongeluk, maar we hebben het niet helemaal in eigen hand. De kerk kent een ritueel van een zegening van een nieuwe woning. Soms wordt mij als pastoor nog gevraagd om een huis te komen inzegenen. Zelf wil ik dit nu doen voor de eigen woning. De pastor kan als inleiding op de zegening zeggen: “Het was Christus wil om onder ons te wonen…. Laat Christus hier in uw midden zijn, moge Hij de liefde jegens elkaar bevorderen, aan uw vreugden deelnemen en wat u bedroefd maakt wegnemen. Maar zorg er vooral voor, overeenkomst het gebod en het voorbeeld van Christus dat dit nieuwe huis een woonplaats wordt voor de liefde, zodat de goede geur van Christus zich wijd en zijd verbreidt.”

pastoor Hans de Kort

Actie Kerkbalans 2023 (herinnering)

Onze kerk. Wat betekent die voor u? Is het een plek waar u God vindt? Waar u gelijkgestemden ontmoet? Waar u uitstijgt boven de waan van de dag? De waarde voor de kerk is voor iedereen anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is. Dat willen we graag zo houden!
 
U ook? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen! Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk!

Boekenmarkt in de Gummaruskerk

Boekenmarkt in de Gummaruskerk
 
Op zaterdag 4 november 2023 is er een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk.
 
Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast is er een aanbod van “waardevolle boeken”. Deze bijzondere collectie bestaat vooral uit geschiedenis- en kunstboeken.
 
De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit om 15.00 uur. U bent van harte welkom. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.
 
Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze dan gerust af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Of neem contact op met Els Verbeek (telefoonnummer 06-52433560).

Jongerenbijeenkomsten in bisdom Breda

Jongerenbijeenkomsten in bisdom Breda

Sinds afgelopen zondag 1 oktober is er iedere eerste zondag van de maand een jongerenbijeenkomst in de Antoniuskathedraal in Breda. Jongeren hebben elkaars bemoediging nodig en van daaruit kunnen ze ook weer dienstbaar zijn in hun eigen parochie. De bijeenkomsten vinden plaats van 12.00 tot 15.00 uur. Op het programma staat: lekker eten, ontmoeting en gezelligheid, deling, gebed en Eucharistieviering met praiseband.

De eerste bijeenkomst was het al een groot feest met ongeveer dertig jongeren!

Meer informatie: www.jongbisdombreda.nl.

Wereldmissiemaand2

Wereldmissiemaand

Oktober is van oudsher Wereldmissiemaand. Al een behoorlijk aantal jaren zijn we in Nederland eraan gewend om te zeggen dat missie twee richtingen kent. Mensen uit de kerken in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oceanië inspireren ons. Sommige priesters, religieuzen en catechisten komen ons helpen bij de opbouw van onze kerk. In onze eigen parochies kunnen we hierbij denken aan pastor Sebastian die nu met veel vrucht en plezier werkt in verpleeghuizen in Bladel e.o. Wij blijven ook de kerken op het zuidelijk halfrond ondersteunen door ons gebed en materiele hulp. Landelijk wordt dat gecoördineerd door de Pauselijke Missiewerken/ Missio. Kinderen in nood worden opgevangen, de scholing van kinderen wordt ondersteund evenals de opleidingen tot priester, pastoraal werker of catechist. Vrijwilligers in parochies worden geholpen en soms wordt zelfs een bijdrage geleverd aan de bouw van nieuwe kerken en vormingscentra. Het is voor ons inspirerend om te zien dat vele kerken in het Zuiden groeien en heel levend zijn in de beleving van hun geloof en in hun diaconale activiteiten. Missio ondersteunt dit jaar het pastorale werk in Libanon. We houden een collecte op Missiezondag 22 oktober 2023. Een bijdrage kan gestort worden op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch.

pastoor Hans de Kort

Busreis naar de Katholieke Jongerendag 2023

Busreis naar de Katholieke Jongerendag op 4 november 2023

Speciaal voor jongeren die in het bisdom Breda wonen, zal er op zaterdag 4 november 2023 een touringcar rijden om deelnemers op te halen en weer terug te brengen. De bus vertrekt vanuit Middelburg en rijdt langs Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Oosterhout richting Veenendaal waar de jongerendag plaatsvindt.

Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. “Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij de katholieke jongeren laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen”, aldus de organisatie. Lees meer…