St. Anna processie 2023

Zeer geslaagde st. Anna processie

Zondag 17 september 2023 is een onvergetelijke dag geworden voor de inwoners van Steenbergen. Na één keer uitstellen in het jubileumjaar van Steenbergen vanwege slecht weer, kon 750 jaar geloofsgemeenschap in Steenbergen, toch op een bijzondere wijze worden gevierd.
Het is een feestelijke processie geworden, waarin alle kerken die onder de Sint Annaparochie vallen, ook die helaas zijn gesloten, werden uitgebeeld.
Ieder op zijn eigen manier; van de reus Gummarus tot aan de vredesduiven, had iedere kerk zijn eigen uitbeelding in de processie.
Wie en welke kerk er werd uitgebeeld werd verwoord in een gratis boekje wat langs de route werd uitgedeeld.
Dat alles uiteraard onder aanvoering van Moeder Anna en Maria.
Naast de kerkelijke vertegenwoordiging was er ook ruimte voor de maatschappelijke kant van Steenbergen, die zijn steentje heeft bijgedragen; de Heraut van de Stichting StadsHerauten Steenbergen, op imponerende wijze bijgestaan door 2 bazuinblazers, het orkest Divertimento, de Vaertsingers, de 90 jarige scouting en een geweldige afsluiting door de slagwerkschool van Marco Brok. Eén brok dynamiek die door de jeugd hier maar ook door dansschool Sjappoo, werd ten toon gespreid.
Maar ook een historische en feestelijke bijdrage mocht niet ontbreken.
Een declamatie over het zout, waar Steenbergen zijn ontstaan aan heeft te danken, de suisse, een groep vaandelzwaaiers, een mooie groep vlaggendragers, de ludieke poepschepper achter de paarden, iedereen, van jong tot oud vond een vertegenwoordiging in deze processie.
Een evenement, wat zeker niet ieder jaar, maar wel op gezette tijden, een herhaling verdiend.