Bernadette

Bernadette

Deze maand maken we iets bijzonders mee. Tussen al het nieuws wat ons dagelijks leven bezig houdt, maakt een reliek van de heilige Bernadette een rondgang door Nederland. In het bisdom Breda trekt de schrijn met relieken van 20 tot en met 24 april langs verschillende parochies in ons bisdom.

Vicaris Paul Verbeek zegt hierover: “Er komt een heilige op bezoek, met een boodschap.” De heilige Bernadette is voor velen een bron van inspiratie en vreugde.
Bernadette heeft de ‘Dame’, zoals zij Maria noemde in totaal 18 maal gezien. Bij de negende verschijning krijg Bernadette de opdracht om met haar handen in de grond te woelen en een bron bloot te leggen die zich daar bevindt. Maria nodigt Bernadette uit om te komen drinken en zich te wassen aan de bron. Ook vraagt zij aan Bernadette om tegen de priesters te zeggen om bij de Grot een kapel te bouwen en er in processie naartoe te komen.
Lees meer…

Boekenmarkt

Boekenmarkt in de Vredeskerk.

Op zaterdag 13 April 2024 is er weer een boekenmarkt en staan de deuren van 11.00- 15.00 uur van de Vredeskerk aan de Magnoliastraat in Steenbergen – Zuid, open voor iedereen die op zoek is naar een goed boek. Prijs per boek is € 1,00 en 6 voor € 5,00

De opbrengst van deze boekenmarkt is voor het instant houden van onze Vredeskerk.
Er is zoals gebruikelijk een bijzonder groot aanbod van romans, thrillers, enz. ook zijn er diverse soorten hobbyboeken, zoals kookboeken, boeken over bloemschikken en tuinieren, handwerkboeken bijv. over quilten, boeken over religie en nog veel meer. We hebben ook een grote hoeveelheid kinderboeken mogen ontvangen, deze zijn al op leeftijd gerangschikt.

Graag tot 13 April, de koffie staat klaar!!!!

Taize viering Vredeskerk

Taizéviering in de Vredeskerk

Op zaterdag 13 april om 19.00 uur wordt er in de Vredeskerk weer een Taizé-viering gehouden, Vooraf als welkom is er vanaf 18.30 uur voor allen thee en koffie.
Tegen zeven uur gaan we in de kerk zitten en zijn stil. Zo (met stilte) begint de viering. Tijdens de viering zijn er enkele Bijbelteksten, kleine gebeden, herhaalde korte gezangen, mooie muziek en heel veel stilte, ter bezinning en in-keer (= beweging-naar-binnen). – Alles naar het model van de vieringen in de kloostergemeenschap te Taizé (Fr.).

Zang, muziek en teksten zijn voorbereid en worden ondersteund door de koorgroep Menora uit Bergen op Zoom.
Welkom vanaf 18.30 uur.

Pastoraal woord

Samen op weg gaan

 

Na zeven maanden voorbereiding is het zover. Op vrijdag 12 april ontvangen 7 kinderen uit onze parochies het sacrament van het heilig Vormsel. Op zaterdag 13 april nemen 13 kinderen voor de eerste maal deel aan de heilige Communie. Beide vieringen vinden plaats in de H. Quirinuskerk in Halsteren. Op zaterdag 11 mei doen nog eens 4 kinderen hun 1e heilige Communie in de Vredeskerk in Steenbergen. We kijken met veel plezier terug op de voorbereidingstijd. Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen en hun ouders groeien in geloof. Samen proberen we er een fijne voorbereidingstijd van te maken door de verhalen van Bijbel als leidraad te nemen in ons leven.
Lees meer…

pastoraal woord

Pastoraal woord

Na mooie vieringen met Pasen in onze kerken blijven we als kerk voorlopig nog in de paastijd , 50 dagen lang tot en met Pinksteren. In die zin kunnen we elkaar nog steeds een zalig Pasen toewensen. Pasen is het grootste en belangrijkste feest dat wij als christenen kennen. We mogen geloven dat Jezus als Gods Zoon door zijn leven, lijden, dood en verrijzenis de weg geopend heeft naar nieuw en eeuwig leven. Wat er met Hem is gebeurd na zijn dood, is tegelijk een belofte voor alle mensen die geprobeerd hebben in de Geest van Jezus Christus te leven. Natuurlijk leven wij als zwakke mensen niet altijd zo voorbeeldig als Jezus Zelf. Maar het mooie van ons  christelijk geloof is dat, als wij tijdens ons leven regelmatig erkennen naar God en onze medemensen toe, dat wij tekort zijn geschoten in liefde  en in geloof, dat we er dan op mogen vertrouwen dat we in ieder geval van God uit vergeving mogen ontvangen. De laatste woorden van onze geloofsbelijdenis zijn….. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Mogen we dit geloof vasthouden, er kracht en vreugde in vinden en ernaar leven, met de hulp van elkaar en van Gods heilige  Geest.

pastoor Hans de Kort

he Passion in de st. Gummaruskerk

Concert the Passion in de st. Gummaruskerk

Met Palm zondag werd in een drukbezochte Gummaruskerk ‘The Passion ‘uitgevoerd.
Hierbij werd het lijdensverhaal van Jezus op toegankelijke manier verteld door Ton en Melanie en afgewisseld met liederen door het Dutch Christian Choir uit Roosendaal. In de monumentale Gummaruskerk kwam het concert mooi tot zijn recht. Na afloop was er een gezellig samenzijn.

 

Bezoek school H.J.De Doperkerk

Bezoek school aan de  H.J. de Doperkerk

Deze week kwamen verschillende scholen op bezoek in de kerken van de Sint Annaparochie.
Bij de H.J. de Doperkerk kwamen de kinderen van basisschool Merijntje in groepen een kijkje nemen achter de schermen waarbij ze uitleg kregen van Corry en Piet.
Daarna was er een quiz, gemaakt door de 11 jarige Anna. Zo konden de leerlingen laten zien dat ze veel hadden geleerd deze ochtend. Ook konden ze een z.g. joods broodje proeven zoals dat mogelijk bij het Laatste Avondmaal gebeurde.
Alle leerlingen brachten zelfgemaakte bloemen mee die de kerk mooi opfleurde. De bloemen krijgen een mooie plaats in de kerk met Pasen en daarna!

 

Zalig Pasen

Zalig Pasen !

De Goede Week is de week waarin we ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Andere benamingen voor de Goede Week zijn Stille Week of heilige Week. De laatste dagen daarvan, van Witte Donderdag tot en met paaszaterdag, zijn het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

In de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie zijn tijdens deze dagen vele vrijwilligers in de weer om de belangrijkste week van het jaar voor te bereiden. De kerk wordt grondig gepoetst, de koren studeren nog eens extra op de gezangen van de Goede Week en Pasen. Ook worden de kerken afhankelijk van de viering stemmig en sfeervol versierd. In onze parochies is het ook een goede gewoonte dat verschillende scholen naar de kerk toekomen voor een Palmpasenviering of Paasviering of om al luisterend langs de Kruisweg van Jezus te lopen.

In de H. Gummaruskerk in Steenbergen werd voor de tweede keer “The Passion” opgevoerd.
Op eigentijdse wijze werd het lijdensverhaal van Jezus verteld. Het Dutch Christian Choir uit Roosendaal zong inspirerende hedendaagse en christelijke liederen. Het werd een bijzondere middag. Tijdens het concert werd ook het vier meter hoge Nederlandse Wereldjongerendagen (WJD) kruis binnengedragen.

Wilt u samen met ons Pasen of één van de andere vieringen meevieren dan bent u van harte welkom in onze kerken! Op de website van de Sint Annaparochie (www.sintannaparochie.com ) en de Sint Christoffelparochie (www.sint-christoffel.nl) kunt u alle informatie nog een keer nalezen. Mede namens het pastoraal team, de besturen en vrijwilligers wens ik u een zalig Pasen!

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Binnenkort vieren we het paastriduum in onze parochies. Dit jaar vieren we het volledige paastriduum voor beide parochies alleen in de Gummaruskerk in Steenbergen, volgend jaar in de Quirinuskerk in Halsteren. Het leek beter om de kleine groepen parochianen die de laatste jaren de Witte Donderdagviering en de avondviering op Goede Vrijdag bezoeken, bij elkaar te brengen. Het is zinvol en mooi is om het laatste Avondmaal en de herdenking van het lijden en sterven van Christus op één plaats te vieren voor de parochianen van de beide parochies samen met het volledige pastoraal team en emerituspriester Bertus van Schaik die immers ook voor alle parochianen in de beide parochies werken.
De Paaswakes hebben we nog wel op twee plaatsen. in de meeste kerken is er nog een kruisweg op vrijdagmiddag en op eerste Paasdag een dienst. We hopen dat u deelneemt aan één van de Paasvieringen. De kern van ons christelijk geloof vieren we met Pasen. Zoals het staat in onze geloofsbelijdenis: Ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven , die nedergedaald is ter helle , de derde dag verrezen uit de doden. Mede namens pastoraal werkster Lenie, pater Bertus en de beide parochiebesturen wens ik u een zalig Pasen toe.

pastoor Hans de Kort

 

Jubileum pater Bertus

Priesterjubileum pater Bertus

Donderdag 7 maart was de H.J. de Doperkerk weer gevuld met vele gasten maar nu voor een feestelijke gelegenheid; Pater Bertus van Schaik vierde zijn 60 jarige priesterjubileum. Velen waren gekomen om deze feestelijke gebeurtenis met hem mee te vieren. Familieleden, paters van zijn orde, (oud) priesters en vooral veel parochianen uit de hele omgeving die pater Bertus een warm hart toedragen. Het werd een bijzondere viering met na afloop mooie woorden van o..a. voorzitter Corry Goderie pastoor Hans de Kort en Paul Verbeek, laatst genoemde die ook namens bisschop Liesen sprak. Na afloop van de viering was gelegenheid tot feliciteren met daarna koffie met lekkers en drankjes en hapjes Pater Bertus genoot met volle teugen van deze prachtige feestdag ter ere van zijn 60 jarig priesterjubileum.