Mariaviering

Mariaviering in de Vredeskerk Steenbergen

Op zaterdag 28 oktober 2023 is er om 19.00 uur een bijzondere Mariaviering in de Vredeskerk in Steenbergen (Magnoliastraat 18), waarin we Maria biddend en zingend willen eren en danken. De muzikale invulling wordt verzorgd door het Gummaruskoor Steenbergen, voorganger is pastoraal werkster Lenie Robijn. U bent van harte welkom!

Leven met geloof

Leven met geloof

Vorige week zijn de bijeenkomsten begonnen van de kinderen die zich voorbereiden op de 1e communie en het vormsel. In totaal hebben zich tot nu 17 communicanten en 7 vormelingen aangemeld. Bij de eerste communievoorbereidingsbijeenkomst gaan kinderen en ouders samen aan de slag. De voorbereiding op de 1e communie eindigde met een maaltijd en een familieviering, waarin we de knuffels van de kinderen gezegend hebben. Het was per slot van rekening op 4 oktober dierendag en het feest van de heilige Franciscus geweest. Lees meer…

Verhuizing

Verhuizing

Vele parochianen weten al dat ik ga verhuizen, omdat de pastorie bij de Gummaruskerk in Steenbergen opgenomen wordt in een nieuwbouwplan van Stadlander. Een paar jaar geleden al heeft Stadlander gevraagd of zij de pastorie in hun plannen mogen betrekken. Mede na overleg met het bisdom, het bestuur en de PKC Gummarus hebben we besloten aan deze bouw van sociale, duurzame huurwoningen mee te werken. Sinds vrijdag woon ik samen met mijn huisgenote Greet van Remoortele, die parttime in dienst blijft voor de pastoriehuishouding, in Oud-Vossemeer in een eigen huis. Het adres is: Coentjesweg 14, 4698 CM Oud-Vossemeer. Mijn mobiele telefoonnummer blijft hetzelfde: 06-12866859. De pastorie in Steenbergen blijft voorlopig in beheer van onze parochie met het bekende telefoonnummer: 0167-563129. Lees meer…

Boekenmarkt Vredeskerk

Vredeskerk Steenbergen houdt haar halfjaarlijkse boekenmarkt op
zaterdag 7 oktober 2023

Ook dit najaar wordt er in de Vredeskerk weer een boekenmarkt georganiseerd. Op zaterdag 7 oktober 2023 zijn er weer vele boeken aanwezig, waaronder romans, streekromans, thrillers, kinderboeken, maar ook kookboeken, hobbyboeken etc. Er is voor ieder wat wils.

De deuren staan van 11.00 uur tot 15.00 uur open, loop gerust binnen en kom gezellig snuffelen. De organisatie hoopt dat ook dit keer weer vele boeken worden verkocht. De opbrengst is voor het instant houden van de Vredeskerk. Lees meer…

(On)vrede en nu?

(On)vrede en nu?

In de viering van 23 september hebben we in de Vredeskerk, in Steenbergen in een mooie viering het einde van de Vredesweek gevierd. Bij de voorbereiding op het thema van de vrede hoort ook voorbereidingsmateriaal van Pax. Pax schrijft in haar inleiding: Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten. Aan dit rijtje heb ik ook het woord ‘bestaanszekerheid’ toegevoegd, een woord dat zeker niet mag ontbreken in deze tijd. Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als parochie mogen we terugzien op een goed bezochte Sint Annaviering afgelopen zondag in de Gummaruskerk en later een door velen bekeken processie. We zijn zeer dankbaar als parochiebestuur en pastoraal team naar allen toe die deze mooie viering en processie mogelijk hebben gemaakt. Het thema van deze Sint Annadag was Verbinding. De deelnemers aan de processie kregen een bedankkaartje met daarop een aansprekend gebed, door vicaris Paul Verbeek samengesteld, dat we regelmatig kunnen bidden:

“God, veel mensen zoeken naar verbinding met elkaar om vreugde en verdriet te delen. Immers gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Uw Zoon Jezus weet als geen ander mensen te binden en te verbinden met elkaar en met U. Hij heeft hiervoor zijn leven gegeven. U heeft Hem doen opstaan uit de dood. Door Hem delen wij in het Nieuwe Verbond met U. Wij mogen altijd met U in verbinding staan. Daarom vragen wij U: Help ons alles wat echte verbinding in de weg staat te overwinnen zoals: jaloezie, achterdocht, concurrentie. Leer ons bij ruzie de eerste stap te zetten naar de ander. Mogen we zo uw mensen worden, die zoals Jezus mensen willen binden en verbinden met elkaar en met U. Amen.”

pastoor Hans de Kort

St. Anna processie 2023

Zeer geslaagde st. Anna processie

Zondag 17 september 2023 is een onvergetelijke dag geworden voor de inwoners van Steenbergen. Na één keer uitstellen in het jubileumjaar van Steenbergen vanwege slecht weer, kon 750 jaar geloofsgemeenschap in Steenbergen, toch op een bijzondere wijze worden gevierd.
Het is een feestelijke processie geworden, waarin alle kerken die onder de Sint Annaparochie vallen, ook die helaas zijn gesloten, werden uitgebeeld.
Ieder op zijn eigen manier; van de reus Gummarus tot aan de vredesduiven, had iedere kerk zijn eigen uitbeelding in de processie. Wie en welke kerk er werd uitgebeeld werd verwoord in een gratis boekje wat langs de route werd uitgedeeld. Foto’s vindt u verderop in deze pagina. Lees meer…

(On)vrede en nu?

(On)vrede en nu?

Dit is het thema van de Vredesviering aanstaande zaterdag 23 september om 19.00 uur in de Vredeskerk in Steenbergen.

In deze Woord- en Communieviering wordt er door middel van gebed en zang stilgestaan bij de (on)vrede in de wereld. De muzikale invulling wordt verzorgd door het koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans, voorganger is pastoraal werkster Lenie Robijn.

Sint Annaviering en -processie

Er is al publiciteit gegeven aan de Sint Annaviering die zondag 17 september 2023 om 10.00 uur begint in de Gummaruskerk en aan de processie die om 14.00 uur begint bij de Gummaruskerk. Vorig jaar ging de processie niet door. Nu gezien de weersverwachting wel. En de werkgroep wilde de processie ook weer vooraf laten gaan door één centrale viering in de parochie. En dat was een goed idee, want in die Sint Annaviering vieren we de verbondenheid in Christus met God en met elkaar als parochianen van de hele gemeente Steenbergen. Alle inwoners van onze gemeente zijn welkom bij deze viering. Hoofdcelebrant in de viering is wederom vicaris Paul Verbeek die als oud-inwoner van Steenbergen steeds een bijzondere band blijft voelen met onze parochie. In de processie brengen we als het ware het christelijke geloof in beelden, symbolen, muziek en voordrachten naar buiten, niet om ermee te pronken, maar om de mensen die ernaar kijken te brengen tot bezinning op die belangrijke vragen die eigenlijk heel de mensheid zich wel stelt: waartoe zijn wij op aarde en waar ligt de uiteindelijke bestemming van de mens? Zo past een processie ook in een missionaire kerk. Van harte welkom aan alle inwoners van Steenbergen en omstreken, bij de dienst en/of de processie.

pastoor Hans de Kort