Ziekenzorg


Als u doorgeeft dat iemand ziek is wordt hij thuis of in het ziekenhuis bezocht door de pastoor, diaken, pastoraal werker of vrijwillig(st)ers. N.B.: omwille van de wet van de privacy, mogen wij niet ongevraagd in het ziekenhuis op bezoek komen. Indien u bezocht wilt worden neem dan contact op met het secretariaat (tel: 0167-561671).

Voor de ziekenzalving kunt u contact op te nemen met de pastor van dienst, tel: 06-28409023. Dit telefoonnummer is uitsluitend voor het sacrament van de zieken en bij overlijden. Ook kunt u contact opnemen via het contacformulier.Naar het contactformulier