Huwelijk


Graag geruime tijd voor de huwelijkssluiting contact opnemen met het parochiesecretariaat (tel: 0167-561671). U kunt daar verder inlichtingen krijgen over de kerkelijke ondertrouw en de kerkdienst. Bij "gemengde" huwelijken zijn wij bereid tot advies en medewerking aan een oecumenische viering.