Pastoraatsgroep

Werken in het parochiepastoraat is geen uitsluitende taak van pastores meer, maar wordt in gezamenlijkheid gedaan door pastores en vrijwilligers. Ook voor het pastoraal team is het van belang om met vrijwilligers te overleggen en hun activiteiten op elkaar af te stemmen, om elkaar te informeren over wat er in de gemeenschap leeft, en om samen de pastorale koers van de gemeenschap uit te zetten.
Het parochiebestuur benoemt de leden van de pastoraatsgroep, waarin elke geloofsgemeenschap vertegenwoordigd kan zijn.
Daarnaast zal in elke geloofsgemeenschap een werkgroep “pastoraal beleid” gevormd worden, die wordt belast met coördinerende en uitvoerende taken. Zij worden ondersteund door leden van de pastoraatsgroep.