Andere functionele commissies:

Pastoraal Team en/of Parochiebestuur kunnen, naast de parochiekerncommissies, ook andere functionele commissies instellen:

1. Permanente commissies, zoals:
   FinanciŽle commissie, waarin naast de penningmeester ook de kasbeheerders van de parochiekerncommissies zitting hebben.
   Gebouwencommissie.

2. Permanente werkgroepen, zoals:
   Werkgroep Kerkbalans
   Werkgroep Liturgie
   Werkgroep Centrale Vieringen

3. Ad-hoc commissies

Zodra er meer bekend is kunt u de informatie op deze pagina terug vinden. Ook de namen van de leden die in de commissies zitting hebben worden op deze pagina bekend gemaakt.