Adviesraad

Van groot belang is,
1. dat besluiten van het parochiebestuur en het pastoraal team een zo breed mogelijk draagvlak krijgen in geheel de nieuw te vormen parochie.
2. dat de afzonderlijke parochiekernen gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe parochie als geheel.

Het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie voorziet in de mogelijkheid een parochievergadering op te richten, waarin vertegenwoordigers van alle parochiekernen het pastoraal team en het parochiebestuur op een niet vrijblijvende wijze adviseren inzake het te voeren beleid.

In 2012 is een adviesraad uit de zeven parochiekernen gevormd, waarmee het parochiebestuur en het pastoraal team volgens een op te stellen huishoudelijk reglement tweemaal per jaar zullen overleggen.

Elke parochiekerncommissie en de pastoraatsgroep benoemt een van haar leden in deze adviesraad en wijst ook een plaatsvervanger aan voor eventuele verhindering van het benoemde lid.

 

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 

Bram Hommel (Voorzitter)

Parochiekern  St. Gummarus

Jan Bruynseels

Parochiekern  Vredeskerk

Ad Huijsmans

Parochiekern  H. Georgius

Corrie Goderie-Ligtenberg

Parochiekern  H. Joannes de Doper

Ger de Jongh

Parochiekern  H.H. Petrus en Paulus