CORONA RICHTLIJNEN SINT ANNA PAROCHIE.


De coronaregels zijn versoepeld. Meezingen mag weer. De 1,5 meter afspraak is vervallen. Desondanks heeft het bisdom besloten om de komende periode de loopafspraken in de kerk nog te handhaven en stellen we nog niet alle kerkbanken open. Zo krijgt iedereen die dit wenst voldoende ruimte om zich veilig te voelen. Wij vragen u elkaars gevoel voor veiligheid te respecteren. Hiermee zorgen we voor een veilige zitplaats voor u als kerkbezoeker. Zeker omdat we nu ook weer mee mogen gaan zingen met het koor.


Houd de site in de gaten betreffende de ontwikkelingen.

Vanaf 5 september verhuist in de st. Gummaruskerk de viering van 9:30 uur naar 11:00 uur !
(zie het pastoraal woord)

Pastor Sebastian heeft een nieuwe functie aanvaard in bisdom 's Hertogenbosch. Per 1 oktober is hij aan zijn nieuwe uitdaging begonnen.
Zolang hij nog in onze parochie woont zal hij regelmatig voorgaan in onze vieringen.
Lees meer >>>>>


Pastoraal team: Pastoor J. de Kort
Pastor S. Chazhoor
Pastoraal werkster L. Robijn
Emeriti: Pater G.J. van Schaik
Pastorie: Doktersdreefje 4
4651AX Steenbergen
Tel: 0167-563129  of  06-12866859


Secretariaat:

Het parochieel secretariaat is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.15 tot 11.30uur. Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat alleen op woensdag geopend.

Postadres:      Postbus 145    4650AC Steenbergen
Bezoekadres: Westdam 83    4651BE Steenbergen
E-mailadres:   par.secretariaat@sintannaparochie.com
Tel: 0167-561671     

Bankrekening:    NL67RABO0160031486 t.n.v.   R.K. Sint Annaparochie


Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar de Pagina beheerder
Mail de paginabeheerder

site toevoegen aan favorieten