CORONA RICHTLIJNEN SINT ANNA PAROCHIE.


De coronaregels zijn aangescherpt. Het mondkapje opzetten, als u loopt in de kerk. De 1,5 meter afspraak is weer van kracht. De loopafspraken in de kerk worden nog steeds gehandhaafd en we stellen nog niet alle kerkbanken open. Zo krijgt iedereen die dit wenst voldoende ruimte om zich veilig te voelen. Wij vragen u elkaars gevoel voor veiligheid te respecteren. Hiermee zorgen we voor een veilige zitplaats voor u als kerkbezoeker. Zeker omdat we nu ook nog mee mogen gaan zingen met het koor.

Er zijn geen vieringen meer toegestaan tussen 17:00 en 5:00 uur
Als gevolg hiervan wordt de zaterdagmiddagviering van de st. Gummaruskerk met een uur vervroegd naar 16.00 uur. Deze viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via de SLOS. De zondagviering van de st. Gummaruskerk komt te vervallen maar zal gehouden worden in de Vredeskerk.

Houd de site in de gaten betreffende de ontwikkelingen.


Pastoraal team: Pastoor J. de Kort
Pastoraal werkster L. Robijn
Emeriti: Pater G.J. van Schaik
Pastorie: Doktersdreefje 4
4651AX Steenbergen
Tel: 0167-563129  of  06-12866859


Secretariaat:

Het parochieel secretariaat is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.15 tot 11.30uur. Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat alleen op woensdag geopend.

Postadres:      Postbus 145    4650AC Steenbergen
Bezoekadres: Westdam 83    4651BE Steenbergen
E-mailadres:   par.secretariaat@sintannaparochie.com
Tel: 0167-561671     

Bankrekening:    NL67RABO0160031486 t.n.v.   R.K. Sint Annaparochie


Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar de Pagina beheerder
Mail de paginabeheerder

site toevoegen aan favorieten