Pastoraal woord

In het weekend van 14/15 augustus hebben we in de 8 kerken van de St Anna-en St Christoffelparochie bekendgemaakt dat per 1 september a.s. de aanvangstijd van de viering op zondag in de Gummaruskerk verzet wordt van 09.30 uur naar 11.00 uur.

Eind vorig jaar hebben we als pastoraal team dit plan al eens gelanceerd. Er zijn toen verschillende reacties van parochianen gekomen. Met deze parochianen, maar ook met de parochiebesturen, PKC Gummarus en met het Gummaruskoor zijn we daarna in gesprek gegaan.
De meesten zien nu in dat we deze verandering moeten gaan doorvoeren. De belangrijkste reden voor deze verandering is dat we dan van 4 vieringen rond 9.30 uur in onze beide parochies teruggaan naar 3 vieringen. Hierdoor kunnen we het liturgisch rooster veel makkelijker met voorgangers invullen.

We beseffen dat dit voor de vaste kerkgangers op zondag in de Gummaruskerk een grote verandering is. Voor sommigen zal het moelijker worden naar de kerk te komen. Anderen zullen blij zijn, vooral in de winter, dat ze wat later naar de kerk kunnen gaan. In de Gummaruskerk blijft ook altijd nog de mogelijkheid om op zaterdagavond om 17.00 uur naar de kerk te gaan. Deze viering wordt via de SLOS tv en via de livestream uitgezonden.
We hopen dat u als parochianen deze verandering kunt begrijpen en dat u naar 1 van de vieringen in onze kerken komt of blijft komen.

pastoor Hans de Kort