De stilte zoeken

Vakantietijd is een tijd om uit te rusten en te genieten van elkaar. De werkelijkheid is op dit moment weerbarstiger. Het nieuws wordt gevuld met ramp en tegenspoed. De overstromingen in Limburg zorgen voor dieptrieste beelden en ook Duitsland en België zijn ongekend getroffen met vele doden als gevolg.
Zo zou vakantie een tijd moeten zijn die ruimte biedt in onze agenda’s, maar het valt met al het slechte nieuws om ons heen niet mee om tot rust te komen. En met zoveel leed om ons heen is het ook belangrijk op welke wijze dan ook onze handen uit de mouwen te steken.
Desondanks maant Jezus zijn leerlingen regelmatig tot rust. Deze week konden we in het evangelieverhaal van Marcus 6,30-34 horen hoe Jezus zijn leerlingen meeneemt naar een eenzame plaats om alleen te zijn en uit te rusten. Helaas lukte dat niet, want de mensen kwamen in groten getale naar Hem toe.
Ik moest meteen aan onze tijd denken. Ook wij vinden het moeilijk om de stilte te vinden. We vinden het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en ook om het laatste nieuws te horen. Maar soms is het belangrijk om de knop om te zetten of uit te zetten. Zo kunnen we onszelf weer opladen om straks weer actief in het leven te staan. Laten we hopen en bidden dat we al is het maar voor even de rust vinden die we zo hard nodig hebben om stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in ons leven.

Lenie Robijn Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie